Automatiseret håndtering af let last

Toyota tilbyder en automatiseret vogn, Autopilot, til bugsering af let last:

Automatiseret vogn TAE050 HD+ teleskoarm

• op til 750 kg kapacitet
• Europalle-bærer

Automatiseret vogn TAE050 HD+ reol til påskruning

  • op til 140 kg lastkapacitet
  • små kasser eller emner

Automatiseret vogn TAE050 HD+ kompakt trukket version

  • Op til 175 kg afhængigt af hastighed og gulvets tilstand
  • Europalle-bærer

Autopilots i brug

Nem installation

TAE050 HD+ følger en magnetstrimmel på gulvet og modtager kommandoer under kørslen fra gulvmarkørerne ved siden af styrebåndet. Når man har defineret materialeflowet og læsse-/tømmestationer, skal man blot fastgøre båndet og markørerne til gulvet og starte trucken. Afhængigt af opgaver og behov kan kommandoerne være meget simple fra ‘langsom hastighed’ eller ‘stop’ til mere avancerede opgaver. Kommandoer såsom drejning på stedet, kørsel ved en forud defineret hastighed samt aktivering af lyd kan programmeres ved hjælp af et regneark. Dette giver et simpelt automatiseringssystem med høj fleksibilitet og konsistente produktionsniveauer.

Høj præcision

Markørernes positioner kontrolleres konstant af trucken ved at måle afstanden mellem dem. Hvis en 10%-tolerance overskrides, standser trucken. Dette er en omkostningsbesparende måde at opnå høj præcision på, uden behov for RFID tags.

Drift uden ulykker

Sikkerhedslaserscanneren med 7 overvågningsområder standser trucken og afgiver et lydsignal, hvis der opdages forhindringer eller personer foran trucken. En avanceret 16-felts forhindringsscanner kan leveres som ekstraudstyr i forbindelse med blandet trafik eller høj trafik-intensitet. Et kraftigt stødfang af metal med gummikant fjerner små emner, der ville kunne beskadige hjulene, så man undgår standsning af trucken. TAE050 HD+ kan programmeres med en personligt tilpasset lyd for at forbedre opmærksomheden og sikkerheden.

Simpel programmering

Den avancerede programmering af kørekommandoer (PCC) kan foretages uden speciel software eller specialudstyr. Hver grøn markør har et nummer i et regneark, og flere kommandoer kan aktiveres ved hver markør alt efter de indstillinger, du definerer i Excel tabellen. Trucken kan håndtere op til 100 kørsler.

Færre sygedage og lavere personaleomkostninger

TAE050 HD+ kan erstatte førernes monotone arbejde, og personalet kan i stedet koncentrere sig om mere komplekse opgaver, hvilket giver en bedre udnyttelse af personalet. Dette simple automatiseringssystem reducerer risikoen for arbejdsrelaterede skader og sundhedsproblemer grundet det meget høje sikkerhedsniveau.

Mere om step-by-step automatisering >>

 

Tilbage til siden med automatiserede løsninger >>

Kontakt vores specialister

Kim Langhoff - Logistik konsulent Toyota Material Handling

Kim Langhoff

Consultant Automation & Logistics

Tlf: 23 84 74 04
Kontakt via email

Verner Mortensen - product Manager Autopilot Toyota Material Handling

Verner Mortensen

Product Manager Autopilot

Tlf: 51 28 40 41
Kontakt via email

Ønsker du rådgivning?

Toyota Material Handling bruger dine kontaktoplysninger til at kontakte dig angående din henvendelse. Du kan til enhver tid afmelde vores mails.

Læs mere i vores fortrolighedspolitik her.

Hvad siger kunderne om vores automationløsninger?

VELUX automatiserer

VELUX’ fabrik i Skærbæk har fået leveret en førerløs truck, der automatiserer og effektiviserer den interne varehåndtering og bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

Automatiserer med AGV

”Vi skal levere mere med mindre, og derfor skal vi automatisere. Samtidig skal vi forbedre sikkerheden, så vi undgår arbejdsulykker".

To førerløse truck

En løsning med to førerløse truck fra Toyota har optimeret en del af varehåndteringen på køkkenproducenten Kviks mellemvarelager.

5 AGV'er til COOP Norge

I Trondheim spiller lagermedarbejderne og de 5 AGV'er  på samme hold, så AGV'erne uhindret kan køre deres faste ruter omgivet af manuelle trucks.

Fjern alle