Hvordan kan automatiserede gaffeltrucks optimere dit lager?

Uanset om du arbejder med logistik eller med produktion, kan automatisering af visse processer tilføje en ny dimension af produktivitet. Dette kan gøres ved at automatisere processer for daglig vare-, pakke- og pallehåndtering.

  • Optimér dit vareflow: automatisering giver et ensartet workflow med effektiv kørsel. Intelligent ordre- og flådesoftware minimerer transportafstanden og undgår flaskehalse med forbedret produktivitet på din virksomhed 24/7.
  • Forøg sikkerheden: automatiserede truck er udstyret med de nyeste sikkerheds-laserscannere, der registrerer alle forhindringer og standser trucken, når det er nødvendigt. Dette giver et sikkert arbejdsmiljø, selv når der arbejdes tæt på mennesker.
  • Minimal beskadigelse: det meget præcise navigations- og detekteringssystem på automatiserede lagertruck forhindrer beskadigelse af dine varer, infrastruktur og truck. Dette reducerer endvidere skades- og serviceomkostninger.
  • Optimér personaleudnyttelsen: når automatiserede truck udfører det monotone arbejde, kan dit personale bruge tid på at varetage mere komplekse og lønsomme opgaver.

Udnyt energien mere effektivt: Disse truck kan oplades automatisk med lithium-ion batterier, der ikke kræver vedligeholdelse eller personalehåndtering

Læs om Velux's automatieringsprojekt

Minimere skader

De yderst nøjagtige navigations- og detektionssystemer i automatiserede lagertrucks sikrer at du undgår skade på varer, infrastruktur og trucks. Hvilket også vil mindske dine skades- og serviceomkostninger.

Optimer dit brug af personale

Ved at få automatiserede truck til at gøre det repetitive arbejde, bliver dine medarbejdere tilgængelige til at håndtere mere komplekse opgaver med merværdi.

Forøg din energieffektivitet

Opladning af disse truck kan ske automatisk med lithium-ion-batterier, som ikke kræver vedligeholdelse eller menneskelig inddragelse.

Vil du anvende denne LEAN tilgang til din virksomhed? Få mere at vide om automatisering i dag, og find ud af, hvordan du kan drage fordel af den brede vifte af automatiserede løsninger fra Toyota.

Læs om KVIK's brug af førerløse truck

Førerløse truck anvendes i både store og små virksomheder

Uanset din virksomheds størrelse eller type så kan automatisering forøge indtjeningen. Selv på mindre lagre og hos mindre producenter. Uanset om du arbejder med logistik eller produktion, så kan automatiseringen af visse processer forøge produktiviteten betydeligt. Dette kan gøres i en trin-for-trin tilgang med automatisering af visse processer med daglig lasthåndtering, eller et helt system kan ændres på større virksomheder. Selv navigationen kan tilpasses din virksomhed: reflektor-navigation, hvis omgivelserne ændres konstant, eller natural-navigation i omgivelser, der forbliver rimeligt konstante, eller begge typer, hvis du ønsker det.

Blokstabling

Blokstabling med kompakt lagring

Højlager

Lagring og hentning af varer i højden

Håndtering af lette emner

Horisontal transport op til 0,5 t

Kompakt lagring

Palletransport i reoler

VELUX automatiserer

VELUX’ fabrik i Skærbæk har fået leveret en førerløs truck, der automatiserer og effektiviserer den interne varehåndtering og bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

Automatiserer med AGV

”Vi skal levere mere med mindre, og derfor skal vi automatisere. Samtidig skal vi forbedre sikkerheden, så vi undgår arbejdsulykker".

To førerløse truck

En løsning med to førerløse truck fra Toyota har optimeret en del af varehåndteringen på køkkenproducenten Kviks mellemvarelager.

Finansiering af truck

Finansiering af dine truck

Skræddersyede koncepter på leje, finansiel leasing og operationel leasing sparer omkostninger og reducerer kapitalbehovet.

Fjern alle