Kalmars reachstackere styrker terminaldriften

Kalmars reachstackere styrker terminaldriften

På logistik- og shippingvirksomheden, Fredericia Shippings, helt nye Container & Bane Terminal i Taulov håndterer de nye Kalmar Reachstackere dagligt op til 200 containere. Det er containere, som hidtil er blevet håndteret på Fredericia Shippings lokation på Fredericia Havn. Inden for den nærmeste fremtid er der dog noget som tyder på at reachstackerne skal klare andre opgaver end containeroperationerne.
Administrerende direktør i Fredericia Shipping, Klaus G. Andersen

Fakta og tal

  • Virksomhed: Fredericia Shipping A/S, Taulov
  • Branche: Logistik og shipping
  • Anvendelse: Læsning og aflæsning
  • Produkter: Kalmar Reachstackere

Effektiv håndtering

Trailergods bliver et meget vigtigt indsatsområde på den nye terminal. Særligt med henblik på transport på jernbanen forventer vi en stor tilgang af  trailere med gods. Det er blandt årsagerne til at vi har fået leveret de nye Kalmartruck. Ud over at håndtere containere, kan de nemlig også håndtere trailere lastet med gods, som bliver fragtet til og fra terminalen på togvogne. De operationer forventer vi starter i løbet af det nye år. Sådan siger administrerende direktør i Fredericia Shipping, Klaus G. Andersen. Som han forklarer, er de nye Kalmar Reach stacker  en vigtig investering, fordi de altså håndterer flere slags godstyper. Reachstackerne er nemlig udstyret med combiaggregater, som klarer begge operationer. Med dette combiaggregat udslået løfter reachtrucken nemt trailerne ned og op på togvognene.

De nye reachstackere gør os i stand til at udføre operationerne nemt og hurtigt. At vi kan håndtere begge godstyper med de samme to truck, minimerer både omkostningerne og reducerer trafikken på terminalen samtidig med, at vi får en effektiv drift.

Kalmar Reachstacker

Jernbanen er i spil

Fredericia Shippining opererer også på havnen i Fredericia. Her har man 100.000 kvadratmeter til rådighed, hvor man håndterer gods der ankommer og forlader havnen med skib. Terminalen i Taulov er anlagt for at kunne håndtere det gods, som ankommer med tog og lastbiler fra hele Europa. Og som Klaus G. Andersen ser situationen, vil andelen af gods, som bliver sendt via jernbanen og vejnettet, stige i Europa. 

Jernbanen er allerede i spil på Fredericia Shippings terminal, der breder sig over 150.000 kvadratmeter i nær tilknytning til de etablerede jernbanespor i Taulov. Et godsbanespor er forlænget og fører ind i på terminalen og her ankommer der dagligt 15-20 togvogne med bulk, stykgods og stålprodukter, som bliver håndteret med gaffeltruck. I alt er der etableret to gange 600 meter banespor på terminalen.

Produktionsvirksomheder insourcer

Der tegner sig et klart billede af, at mange store europæiske produktionsvirksomheder i løbet af de kommende år insourcer vareproduktionen, fordi man automatiserer produktionsprocesserne. Det sker allerede for flere tyske virksomheder, som har hjemtaget produktionen fra Asien. Den tendens er stigende og er årsagen til at mere og mere gods flytter over på lastbiler og jernbane i Europa. I takt med at vejnettet forvandler sig til et rent elefantvæddeløb for lastbiler, bliver jernbanen et rigtigt godt alternativ. Hos Fredericia Shipping er Taulov Container & Bane Terminal netop med til at sikre, at vi kan klare fremtidens opgaver med de stigende godsmængder. De to ny Kalmar reachstackere styrker os til den modale transport, som kombinerer flere forskellige transportformer og som altså kræver at vi hurtigt omlaster godset fra jernbanevogne til lastbiler. Lige nu fungerer det fint med containerhåndteringen og vi ser frem til snart at gå i gang med håndteringen af trailergodset. 

Kalmar Fredericia shipping

Reachstackere med full service aftale

Termialen i Taulov blev taget i brug i januar 2017 med i første omgang 80.000 kvadratmeter belægning og Fredericia Shipping har  mulighed for at øge arealet med yderligere 30.000 kvadratmeter, hvis der bliver behov for det. Lige nu klarer fire medarbejdere den daglige drift med reachstackerne, hvilket svarer til 24 maskintimer dagligt for de to trucks. Stigende godsmængder, både hvad containere, trailere og bulk angår, kan dog skabe behov for yderligere mandskab og udstyr. Terminalen er gearet til 24 medarbejdere og det ser ud til at vi får behov for at opgradere hen ad vejen. Her satser vi på at anskaffe flere af de fleksible Kalmar reachstackere, forklarer Klaus G. Andersen. 

’Smart Fleet’ med i aftalen

De to reachstackere er leveret med en fullserviceaftale, der omfatter al service og vedligehold.
Det er Toyotas servicemedarbejdere i stortruck-gruppen, som står for servicen. Ud over at klare de faste eftersyn, rykker de lynhurtigt ud og kan servicere og reparere Kalmar produkterne, hvis der er behov for det. Med i aftalen med Toyota hører også funktionen ’Smart Fleet’, som gør det muligt at overvåge nøgletallene for driften af truckflåden. På den måde kan man indhente informationer, og justere kørevaner og planlægge den mest optimale kørsel under den daglige drift.

Godt Samarbejde:

Fra Toyota Material Handling´s side er der stor tilfredshed med samarbejdet. Det har været et spændende projekt at deltage i helt fra begyndelsen, og se på tæt hold hvordan Fredericia shipping udvikler deres forretninger. Som eneimportør og forhandler af Kalmar´s produkter, har vi haft et mangeårigt samarbejde med Fredericia Shipping;Udtaler Salgschef Kalmar Jørgen Peter Lund.

Det tætte samarbejde mellem Fredericia Shipping og Kalmar fabrikken via Toyota Material Handling har igennem årtier været med til at påvirke Kalmar’s stærke markedsposition både på havne og nu også Banevogns håndteringen i Taulov

Kompetent rådgivning

- Vi har et rigtigt godt samarbejde med Toyota Material Handling Danmark. Rådgivningen om de fleksible Kalmar reachstackere har været yderst kompetent. Vi har fået de maskiner, som både har kræfter til det helt tunge arbejde og som samtidig hurtigt kan flekse mellem opgaverne. Dermed er der en fin balance mellem de forskellige operationer og opgaver på et travlt sted som Taulov Container & Bane Terminal, uddyber Klaus G. Andersen. 

Fjern alle