Vi bruger Cookies på www.toyota-forklifts.dk, blandt andet for at forbedre din oplevelse på sitet. OK

Truckværn

Sikker færden på lageret med Toyota truckværn

Med Toyota Truckværn og sikkerhedsværn kan du forhindre størstedelen af de ulykker der forekommer på et aktivt lager med truck i fuld drift. Se udvalget af truckværn nedenfor. Kan skræddersys efter din virksomheds behov.

Har I haft en ulykke på jeres lager, eller har I været tæt på?

Trucken er den maskine, som er indblandet i flest ulykker og der sker mange truckrelaterede ulykker, med sygemeldinger til følge hvert år i Danmark. Hvis du kender de risici, der findes, kan du forebygge ulykken før den sker.

Med Toyota truckværn og sikkerhedsværn kan du forhindre størstedelen af de ulykker der forekommer på et aktivt lager med truck der kører i højt og effektivt tempo. Kontakt vores Sikkerhedsspecialist og få skræddersyet rådgivning som dækker din virksomheds sikkerhedsbehov.

Sikker kørsel med gaffeltruck

Undgå påkørsel af fodgænger

En af de hyppigste ulykker på et lager eller i en produktion er påkørsel af fodgængere. Der sker af flere forskellige grunde, men det skyldes ofte dårlig synlighed og dårlig kommunikation. Hvis ruter for gående på lageret ikke er markerede, tvinges man til at gå, der hvor der kører trucks. Det er ikke bare farligt, men skaber også en usikkerhed og ineffektivitet for truckførerne, der ikke kan koncentrere sig fuldt ud om deres job, fordi de hele tiden må tilpasse sig, og se efter kollegaerne på gulvet

Løsning

Lav en trafikplan der forholder sig til opbevaring, fodgængere, køretøjer og parkering. tydeligt markerede gange, som er adskilt fra trucktrafikken. Det bedste er klart at dele op med en barriere, men hvis det ikke er en mulighed, skal der som minimum være tydelige markeringer på gulvet, der viser grænsen mellem gang- og trucktrafik. Selv passager i kryds med fri sigtbarhed til alle sider bør markeres. Den lageransvarlige må også tage ansvaret for at sætte tydelige regler for, hvordan både trucks og fodgængere bevæger sig i lokalet.

Toyota truckværn

Toyota Truckværn - Personadskillelse

 • Ekstremt fleksible
 • Afgrænser fodgængerområder
 • Stor synlighed på lageret
 • Nedsætter risikoen for personpåkørsel

Værnet er en guide til personale og besøgende i virksomheden om hvor man skal gå og hvor der kræves ekstra opmærksomhed.Værnets synlighed gør at gående ikke er i tvivl om hvor de skal opholde sig.

Værnet fås både med og uden svingende porte. Porten gør dog at man tvinges til at stoppe op og orienterer sig inden man forlader det sikrede område og bevæger sig ud foran evt. kørende trafik.

Få rådgivning
Toyota truckværn

Toyota Truckværn - Sikkerhedsbarrier Plus

 • Ekstremt fleksible
 • Sikre gående og truck
 • Stor synlighed på lageret
 • Nedsætter risikoen for personulykker

Den TÜV-testede og fleksible sikkerhedsbarrier plus er et kombineret værn med både truckværn og personadskillelse.

Værnet sikre gående mod trucken og trucken mod gående. Højden på værnet forhindre ligeledes faldulykker.

Få rådgivning
Toyota truckværn

Toyota Truckværn - Arbejdspladsbeskyttelse

 • Ekstremt fleksible
 • Afgrænser fodgængerområder
 • Stor synlighed på lageret
 • Nedsætter risikoen for personpåkørsel

Det TÜV-testede og fleksible beskyttelseshegn er en sikker afgrænsning af arbejdsområder.

Det betyder, at sikkerheden øges ved arbejdsstationer der vender ud mod kørende trafik, hvor personale står med ryggen til en køregang.

Dette produkt leveres samlet og klar til montage

Få rådgivning
Toyota truckværn

Toyota Truckværn - Reolende beskyttelse

 • Ekstremt fleksible
 • Stor synlighed på lageret
 • Nedsætter risikoen for påkørsler
 • Minimere vedligeholdelsesomkostninger
 • Fås både som single og dobbelt

Vores erfaringer viser at synlighed giver en naturlig opmærksomhed fra den kørende da den gule farve opfattes som en advarselsfarve. Skulle værnet alligevel blive påkørt absorberes energien fra påkørslen i fleksibiliteten med helt op til 80%. Det betyder at kun 20% af energien går i befæstigelsen, herved undgås gulvskader.

Få rådgivning

Sikkerhedsværn og beskyttelse af inventar

Undgå påkørsel af reoler

Når man påkøre en reol, kan det lede til en række ulykker og ødelæggelser. Du risikerer ikke kun, at varer bliver ødelagt, når de falder på gulvet, men også at selve reolen vælter, så både truckfører og andet personale kan komme til skade. Der kan være forskellige grunde til påkørsler, men det handler oftest om pladsmangel og førerens køreteknik

Løsning

Sæt en maks. hastighed for trucks, og sørg for at have den rigtige truck til arbejdet. Spørg en ekspert, hvis du er usikker på, hvilken truck der passer til dit behov. Har du meget smalle gange mellem reoler, kan en smalgangstruck være mere velegnet end en elstabler. Reolerne skal være sikkert forankrede, og have tilstrækkeligt med plads, for at trucken kan køre forbi og rundt om. Reolbensbeskyttere monteres på reolbenene, som tager små stød, hvis man kører på. Herudover kan man med reolende beskyttelse sikre reolerne mod påkørsler og truckens gafler.

Toyota sikkerhedsværn

Toyota Truckværn - Reolbensbeskytter

 • Ekstremt fleksible
 • Stor synlighed på lageret
 • Nedsætter risikoen for at gaffeltrucken påkøre og ødelægger reolben

Reolbensbeskytterens synlighed reducerer påkørsler og skulle benene blive påkørt absorberes energien i værnets fleksibilitet. Beskytteren klikkes direkte på det stigeben, der skal beskyttes, uden brug af værktøj.

 

Få rådgivning
Toyota sikkerhedsværn

Toyota Truckværn - Pullert

 • Fleksible
 • Synlig på lageret
 • Beskytter porte, søjler og kritiske hjørner

Pullerter er en simpel, synlig og stærk løsning til beskyttelse af porte, søjler, kritiske hjørner mm. De absorberer energien ved påkørsel i modsætning til stål og beton hvor alt energi går i befæstigelsen. Dvs. at ødelæggelse af gulv samt værn reduceres eller helt undgås med fleksible pullerter.

På grund af sin robusthed og høje synlighed er pullerten ideel til at blive installeret ved porte og gennenkørsler. Alt dette gør at trucks automatisk får lettere ved at navigere på lageret og reducerer påkørsler og skader på bygninger, inventar samt truck.

Få rådgivning
Toyota truckværn

Toyota Truckværn - Sikkerhedsbarrier

 • Ekstremt fleksible
 • Stor synlighed på lageret
 • Adskiller kørende trafik fra gående
 • Optimal beskyttelse af maskiner, bygninger og medarbejder
 • Fås både som single og dobbelt

Giver optimal beskyttelse af maskiner, bygninger og medarbejdere. Værnet adskiller kørende trafik og trucks, fra gående, maskiner, reoler, porte eller bygninger. Dette betyder at Toyota Truckværn er med til direkte at sikre indtjeningen, da Fleksibel Truckværn reducerer omkostninger på vedligehold med op til 75%.

Vi rådgiver altid udfra hvilke forhold I som virksomhed har og diminsionerer de enkelte værn herefter, så man fuld beskyttelse.

Få rådgivning

Kontakt vores specialist

Thomas Nygaard

Produktspecialist - Sikkerhed
Serviceafdelingen

Tlf: 20 150 740

Kontakt via e-mail
Mobile pallereoler

Lagerløsninger

Vi hjælper dig med at optimere dit business flow, reducere omkostningerne og øge produktiviteten med den optimale lagerløsning.

Læs mere her
Advarselssystemer

Advarselssystemer

Med Toyotas avancerede advarselssystemer SpotME, BlueSpot og Redline gøres driften på din virksomhed mere sikker og effektiv. Har dit lager områder, hvor det kan være svært at se, hvad der befinder sig rundt om f.eks. næste hjørne, har vi den rette løsning!

Læs mere her
Serviceteknikker servicerer en Toyota truck

Service

Vores serviceplaner holder din virksomhed kørende og hjælper dig med at få det maksimale ud af dine truck, uanset mærke, så du kan planlægge arbejdet med sindsro.

Læs mere >
Fører bruger BT Optio truck til ordreplukning

Vores produktserie

Tag et kig på vores komplette udvalg af gaffeltruck, reachtruck, palletruck og plukketruck.

Læs mere >