Vi bruger Cookies på www.toyota-forklifts.dk, blandt andet for at forbedre din oplevelse på sitet. OK

Toyota Lean Academy

Lær lean fra kilden: Vi hjælper, støtter, træner og rådgiver gerne organisationer på deres lean rejse eller opstart derpå, på et hvilket som helst stadie og niveau er vi sikre på at vi kan bidrage til udvikling og vækst. Vi bruger Toyota Lean Academy til at dele vores unikke viden & ekspertise om TPS (Toyota Production System) med udgangspunkt i vores The TOYOTA WAY tilgang til organisationer udenfor Toyota.

The Toyota Way - Vores tilgang

Vores tilgang til Operational Excellence eller Lean Manufacturing og implementering heraf, er baseret på erfaringer og kompetencer fra egne fabrikker, opbygget igennem de sidste 70 år.

Vi er ekstremt stolte af at være kilden til den produktionsfilosofi, der nu er fast etableret over hele verden og i alle brancher.

The Toyota Way er et ideal, en standard og et pejlemærke og definerer de grundlæggende værdier og forretningsmetoder, som alle Toyota-medarbejdere skal anvende i alle aspekter af deres daglige arbejde på alle niveauer og verden over.

Det er fundamentet for vores virksomhedskultur og danner rammen for Toyotas styrende principper og fungerer som en flerdimensionel ledelsesfilosofi der er med til at sikre den rette tilgang og commitment altid er tilstede.

Services fra Toyota Lean Academy

Via Toyota Lean Academy tilbyder vi ydelser, der er afstemt efter dine behov som kunde, både hvad angår tidspunkt og engagement. Det kan være alt fra at give rådgivning på, hvordan I tager det næste skridt i et igangværende Lean-projekt, til at hjælpe jer igennem et komplet transformationsprogram med både uddannelse og praktisk implementering. LEAN træningen dækker over 4 hovedområder:

Udgangspunktet: Lean Assessment

Det normale udgangspunkt for at kunne tilbyde lean services for kunder er vores lean assessment-program. Dette følger principperne i GENCHI GENBUTSU: "Gå til kilden, for at opnå en forståelse for vores kunders nuværende situation og målsætninger".

Et typisk lean assessment-program:

  • En lean specialist fra Toyota Lean Academy i 5 arbejdsdage, inklusiv 3 dage ved kunden
  • Kvalitative og kvantitative analyser samt genchi genbutsu observationer

Resultatet af vores Lean Assessment er fundamentet for beslutningen om, hvilke steps der skal være de næste eller de første trin mod at blive en lean organisation.

Lean Training Programmes

Dette er tilpasset kunder, som har et ønske om at udvikle interne kompetencer og kvalifikationer med henblik på at etablere en lean praktik. Lean træningsprogrammet er designet ud fra individuelle ønsker og resultaterne fra lean assessment-programmet. Lean træning er baseret på en række moduler afledt fra The Toyota Production System.

Et typisk lean træningsprogram:

  • Foregår hos kunden eller på en Toyota lokation
  • Omkostning er baseret på det specialdesignede indhold, varighed og gruppestørrelse

Jishuken Project

Dette er brugbart for kunder, som har et specifikt problem eller område i deres Supply Chain eller produktion, som kræver analyse og forbedring. JISHUKEN metoden fra Toyota er en meget effektiv og systematisk metode til at forbedre processer. Det inkluderer rådgivning og medarbejdertræning for at sikre et højt vidensniveau i virksomheden.

Et typisk Jishuken projekt vil involvere et mindre team af eksperter fra Toyota Lean Academy, der arbejder tæt sammen med kunden, for at opnå et klart defineret mål. Denne type af projekt vil blive eksekveret indenfor en relativ kort tidsramme. Omkostningerne vil blive estimeret under planlægningsfasen og baseres på standard dagsrater.

Lean Advisory Programme

Udviklet til organisationer, som allerede har etableret en lean tilgang i deres forretning med egne specialister. Rådgivningsprogrammet dedikerer en lean specialist fra Toyota Lean Academy, som vil arbejde indenfor kundens etablerede processer, for at give et eksternt perspektiv og et strategisk Roadmap for løbende forbedringer. Dette kan inkludere et anbefalet medarbejdertræningsforløb og oprettelse at en ”Help-line” til supportering af problemløsning.

 Et typisk lean rådgivningsprogram:

  • 6-12 måneders varighed
  • 2 arbejdsdage pr. måned, inklusiv en dag hos kunden

Lean Transformation Programme

For kunder som ønsker at udvikle og eksekvere et lean Roadmap med anbefalinger til forbedrede arbejdsgange og ledelsesstruktur, kombineret med medarbejdertræning og support igennem implementeringsprocessen.

Et typisk lean transformationsprogram:

  • Tid og omkostning vil variere ud fra målsætning, størrelse og kompleksitet 
  • Varigheden er sandsynligvis minimum 12 måneder  

Hvem er vi?

Vores team består af kompetente og dedikerede TPS eksperter med erfaring i nationalt og internationalt rådgivning, samt projekt ekspertise. Vi er bl.a. lokaliseret i en række Europæiske lande herunder, Danmark, Sverige, Italien, Frankrig, Tyskland og Holland.

 

0
Etableret i
0
Antal rådgivere
0
Antal lande

Vision

Toyota Lean Academy er en kompetent og troværdig partner for vores kunder når det kommer til lean transformation og organisatorisk forandring.

Mission

Gennem vores Toyota erfaring og Genchi Genbutsu tilgang, med præcis, ærlig og bæredygtig rådgivning bidrager vi til at udvikle organisationer – ved at lære fra kilden af lean, Toyota.

 

Mål

At støtte organisationer i deres lean rejse eller lean transformation, at bidrage til bæredygtige resultater og derigennem at realisere en forøgelse af proces performance, styrkelse af teamwork, samt Kaizen ånden hos vores kunder.

 

Vision

Mission

Mål

The Toyota Way

Udfordringer
For at fastholde den langsigtede vision, møder vi udfordringer med mod og kreativitet for at realisere vores vision og drøm.
Kaizen
Vi forbedrer konstant vores forretning, da ingen proces er perfekt. Der er altid plads til forbedringer.
Genchi Genbutsu
Vi går til kilden for at finde fakta, lave korrekte beslutninger, bygge konsensus og opnå mål.
Respekt
Vi respekterer andre, bestræber os at forstå andre, accepterer ansvar og gør vores allerbedste for at bygge gensidig respekt
Teamwork
Vi støtter personlig og professionel udvikling, skaber muligheder og maksimerer individuelle og teambaserede præstationer