DEKRA’s elever kører Toyota gaffeltruck

Sikker og effektiv intern varehåndtering kræver dygtige og kompetente truckførere med truckcertifikat. DEKRA tilbyder gaffeltruckuddannelsen i fem af sine afdelinger i hele landet. Toyota har leveret maskiner og truckværn til de praktiske øvelser på alle lokationer.

Fakta om Toyotas leverance til DEKRA

På hver af de fem gaffeltrucklokationer i henholdsvis Brøndby, Aalborg, Herning, Vejen og Odense har DEKRA fået leveret følgende maskiner fra Toyota Material Handling:

Stabler SP 120
Stand-in SSE 135
Reachtruck RRE 120B
Eltruck 3-hjulet 7FBST 10, to stk.
Eltruck 4-hjulet 8FBMK16T
Gastruck 02-8 FGF 18

For nylig fik uddannelsesvirksomheden, DEKRA, gaffeltruckuddannelsen på programmet. Første hold på uddannelsen, som tager syv dage at gennemføre, startede den 4. november 2019. Det var på hovedadressen i Brøndby. Efterfølgende har DEKRA fulgt op med gaffeltruckuddannelser i Aalborg, Herning, Vejen og Odense. Toyota Material Handling er i gang med at levere fem ensartede truckflåder til de nye undervisningslokationer. Toyota har endvidere leveret truckværn, som gør de praktiske øvelser sikre for både kursister og faglærere, og minimerer skader på truck, gods og lagerinventar.

Hos DEKRA er der stor tilfredshed med samarbejdet med Toyota og med hele forløbet i forbindelse med leveringen af maskiner og truckværn. "Siden vi i september 2019 blev godkendt som udbyder af gaffeltruckuddannelsen, har vi sonderet terrænet for truckløsninger. Og vi fik hurtigt gang i en rigtig god dialog med Toyota. Vores faglærere er også blevet hørt og her var der altså rigtig gode erfaringer med Toyotas maskiner og stor opbakning til projektet", siger Lars Wulf, som er regionsdirektør for DEKRA på Sjælland.

Sikkerhed i undervisningen

DEKRA tilbyder blandt andet uddannelserne som gods-, taxa- og buschauffør, og altså nu også uddannelsen som gaffeltruckfører. Filosofien bag virksomhedens uddanelseskoncept handler om, at de uddannede kursister skal gøre en forskel, så trafikken både på landeveje, i byer og i lager- og industrivirksomheder bliver så sikker som muligt for alle.

"Det ønsker vi at afspejle i undervisningen. På gaffeltruckkurserne skal både faglærere og elever kunne færdes sikkert under de praktiske øvelser", siger områdedirektør hos DEKRA i Brøndby, Sammy Jørgensen.

Her spiller Toyotas truck en vigtig rolle. Ud over at maskinerne er meget driftssikre, er de nemlig også nemme at betjene. Føreren har godt udsyn. Der er blåt sikkerhedslys. Og så kan man forprogrammere maksimumhastigheden på dem. 

"Det er jo første gang mange af vore kursister sætter sig i en gaffeltruck eller stabler. Derfor er brugervenlighed, design og overskuelige funktioner afgørende. Sammen med truckværnet er det med til at gøre hele forløbet til en både sikker og positiv oplevelse for kursisterne", siger Sammy Jørgensen.

Kursuskoncept testet i Brøndby

Afdelingen i Brøndby har fungeret som teststed for DEKRA’s gaffeltruckuddannelse. Her blev det første øvelsesområde bygget op. Det er, ligesom de øvrige steder i landet etableret indendørs i en hal, så man uanset vejrliget kan gennemføre de praktiske øvelser. Og ligesom de øvrige steder lagde man i Brøndby ud med en flåde af lejede Toyota-truck. I afdelingen i Brøndby er maskinerne for nylig blevet udskiftet med dem, som DEKRA har købt. Og løbende bliver de øvrige afdelinger også forsynet med DEKRA’s egne Toyotatruck. 

Forløbet siden kursusstarten i november sidste år har dog ikke været helt normalt. Coronakrisen satte nemlig både kurser og leveringen af truck på stand-by. "Her havde vi en fin dialog med Toyota om, hvordan vi skulle gribe situationen med tilbageleveringen af lejede maskiner og leveringen af de nye an. Vi lukkede al undervisning ned, da Danmark lukkede i marts. Og åbnede så op igen den 20. april. Hele vejen igennem forløbet har der været fuld forståelse for vores situation hos Toyota. Det har gjort os i stand til at starte op igen for fuld styrke her i Brøndby, ligesom vi også er kommet i gang i resten af landet", siger Lars Wolf.

Toholdsskift stiller krav til batterier og driftssikkerhed

Det tager syv arbejdsdage at gennemføre undervisningsforløbet og erhverve gaffeltruckcertifikatet. Hos DEKRA i Brøndby kører man to hold om dagen henholdsvis i morgen/dagtimerne og eftermiddag/aften. Derudover har man weekendhold hvor kursister bruger to weekender til forløbet.

Idet hvert hold er opdelt, så den ene halvdel af kursister kører teori og den anden praktiske øvelser i samme tidsrum, kører maskinerne faktisk i toholdsskift alle ugens dage. Og det gør de altså stort set hver dag hele året. Ud over driftssikkerheden var der derfor også krav om, at maskinerne skulle kunne klare toholdsskiftene uden at skifte batterier.

"Toyotas truck og batterier klarer opgaverne uden problemer og bliver sat til opladning hen over natten. Det fungerer helt perfekt. Vi har samtidig lavet en serviceaftale med Toyota, som sikrer hurtig hjælp, hvis der opstår problemer. På alle fem lokationer er der faste aftaler med bestemte servicemontører fra Toyota.

Montørerne ved, hvor på matriklerne gaffeltruckuddannelserne holder til, og finder selv frem til maskinerne, så de kan komme hurtigt i gang. På den måde kan vi få fikset problemerne, stort set uden at vi mærker det i undervisningen. Og hvis en truck har fået en større skade og skal på værksted, har Toyota altid maskiner de kan låne os", konstaterer Sammy Jørgensen.

Mulig udvidelse på vej

Både han og Lars Wolf fremhæver det gode samarbejde og den konstruktive sparring med Toyota, der har kørt som en løbende proces siden aftalen kom i hus i efteråret sidste år. "Sikkerhed og kvalitet er to mærkesager for DEKRA. Samarbejdet med Toyota har ført til et rigtigt fint set-up, som lever op til de høje standarder, vi stiller krav om", siger Lars Wolf. 

Han kommer ind på at DEKRA løbende vurderer mulighederne i markedet. "Vi kan jo se at behovet for kurserne er der. Og det er ikke umuligt, at vi udvider det værdifulde samarbejde, vi har etableret med Toyota, hvis vi ruller undervisningen ud i flere nye afdelinger", siger Lars Wolf.

Om DEKRA’s gaffeltruckuddannelse

DEKRA udbyder flere forskellige chaufføruddannelser. Gaffeltruckuddannelsen er den som populært bliver kaldt ’Gaffeltruck B’. På uddannelsen erhverver kursisterne truckcertifikat som er gyldigt til både gaffeltruck, og til stablere (som ellers skal erhverves på Stableruddannelsen, ’Gaffeltruck A’).

Gaffeltruckuddannelsen tager syv dage. DEKRA tilbyder både morgenhold og eftermiddagshold og hold i weekenden. Det er også muligt for firmaer at få flere medarbejdere på kursus i samlet flok på. DEKRA tilbyder også en engelsksproget udgave af kurset.

System of Active Stability

Denne innovation øger sikkerheden og mindsker virksomheders omkostninger i forbindelse med skader ved at overvåge truckoperationer.

Læs mere

Truckcertifikater

Hvilke truck må man køre med og uden truckcertifikat? Og har førerens alder betydning? Få overblikket hvilke regler der gælder i Danmark.

Læs mere

Gratis guide - Tips til styring af truckflåden

Tips til styring af truckflåden

Download vores gratis guide, og få viden om hvordan flådestyring kan øge din virksomheds effektivitet.

Download gratis guide

Toyota truck

Vores produktserie

Tag et kig på vores komplette udvalg af gaffeltruck, inklusiv reachtruck, palletruck og plukketruck.

Se her

Fjern alle