SAS Sikkerhedssystem - det handler i sidste ende om tillid

Toyota SAS, aktivt stabilitetssystem, er standard på alle Toyota Traigo og Toyota Tonero gaffeltruck. Efter 20 år er det stadig et enestående system, der beskytter dine varer, trucks og operatører, lige såvel som det maksimerer ydelsen, mens det reducerer driftsomkostningerne. Det bliver aldrig forældet.

 

Stabilitet, tillid og sikkerhed er alle væsentlige aspekter i håndteringen af varer. Når man betjener en afbalanceret Toyota gaffeltruck, føles al kørsel og stabling stabilt og kontrolleret, fordi SAS-systemet reagerer, før der kan ske noget usikkert.

Ved at overvåge nøgleparametre i truckens ydelse reduceres risikoen for mulige ulykker, og mængden af palleflytninger maksimeres. Det giver operatørerne mulighed for at arbejde med fuld tillid og holde en høj produktivitet hele arbejdsdagen igennem.

Mere kontrol over din daglige drift med Toyota SAS

Hurtigere og mere sikker vareplacering/varehentning fra reolerne

Det er væsentligt, at operatøren håndterer laster i højden uden stress og uden at gøre skade på hverken ejendom, reoler eller last. Det vil automatisk medføre flere palleflytninger og lavere driftsomkostninger. SAS’s mastekontrolfunktion overvåger ikke kun lastens højde og mastens position, den definerer også den optimerede tilthastighed og vinklen for disse parametre. Herved minimeres mastens udsving, og det giver operatøren mulighed for hurtigere at placere eller hente paller i højden.

 • Mere sikre & produktive førere
 • Mindre skade på last/bygninger eller tab af last
 • Færre ulykker
 • Flere flyttede paller
 • Lavere driftsomkostninger

Sikrere og effektiv stabling og losning/lastning af lastbiler

Justering af gafler i vandret position til løft af paller tager tid. Med SAS gaffelnivelleringskontrol nivelleres gaflerne med et tryk på en knap, og det gør opgaven hurtigere for føreren og giver en mere effektiv og produktiv lasthåndtering, især i højderne. Gaffelnivellering hjælper desuden føreren med at stable varer korrekt og jævnt, så der ikke sker skade på varerne og reolerne, og det reducerer omkostningerne.

 • Mere sikre & produktive førere
 • Mindre skade på last/bygninger eller tab af last
 • Flere flyttede paller
 • Lavere driftsomkostninger

Giver stabilitet i kurverne

Når man runder hjørnerne uden at ændre på farten, er der større risiko for ulykker. SAS reagerer hurtigere end selv den mest erfarne fører, og på den måde kan det hjælpe med til at beskytte operatørerne, når de kører om hjørnerne uden samtidig at gå på kompromis med produktiviteten. Traigomodellerne med 4 hjul og Tonero modellerne har den patenterede SAS svinglåscylinder, der giver en uforlignelig lateral stabilitet, når der køres om hjørner, fordi den automatisk spærrer bagakslens udsvingsbevægelse. I serien af Traigo med 3 hjul optimerer SAS kørehastigheden i kurverne. På denne måde forbliver truckens stabilitet altid under kontrol.

 • Mere sikre & produktive førere
 • Mindre skade på trucken
 • Færre ulykker
 • Flere flyttede paller
 • Lavere driftsomkostninger

Mere komfort ved landistancetransport

At reducere fysisk belastning for førerne ved at give dem en komfortabel kørestilling vil også have en positiv effekt på produktiviteten og sundheden. SAS styringssynkronisering får automatisk styrehjulsknappen til at rette ind efter baghjulenes stilling.  Denne justering hjælper dine førere til at få en mere ergonomisk kørestilling og til at manøvrere trucken på den mest effektive måde i forhold til sikker, produktiv drift. Desuden har vores serie med 4 hjul et unikt bagakseldesign med svinglåscylinder, der giver uovertruffen stabilitet og førerkomfort på alle typer gulve.

 • Mere komfortable & produktive førere
 • Flere flyttede paller
 • Lavere driftsomkostninger
Elektriske gaffeltruck

Elektriske gaffeltruck

De elektriske gaffeltruck er velegnet til en lang række af indendørs og udendørs operationer.

Læs mere

Diesel- og gastruck fra Toyota udendørs

Diesel- og gastruck fra Toyota

Designet til let, medium og tung materialehåndtering. Diesel- og gastruck fra Toyota tilbyder hurtig acceleration og hurtige løft, hvilket øger produktiviteten.

Læs mere

Find den rigtige energiløsning

Lithium-ion batterier er 30% mere energieffektive end blysyrebatterierog fås til alle eltruck med kapacitet op til 8 ton.

Læs mere

Truckværn

Truckværn

Forhindre størstedelen af de ulykker der forekommer på et aktivt lager med truckværn.

Læs mere

Fjern alle