SAS - System of active stability

SAS Sikkerhedssystem

Toyota gaffeltruck med SAS systemet bruger intelligente teknologier til at sænke udgifterne i forbindelse med førere og skader. Det sikrer en betydelig reduktion i de samlede udgifter til truckdrift. Når oppetiden øges, og arbejdsfl owet samtidig bliver hurtigere, øges også produktiviteten. Kun Toyota truck med SAS ved, hvordan man hurtigt fl ytter en last og sænker omkostningerne.

Forhindr ulykker med SAS Sikkerhedssystem

Nedsætter risikoen for ulykker og skader

SAS systemet nedsætter automatisk risikoen for, at gaffeltrucken vælter til siden - årsagen til mere end 30% af alle alvorlige ulykker med gaffeltruck. Tab af gods udgør 14% af alle uheld og træthed og udforsigtighed yderligere 19%.

SAS sikkerhedssystem

SAS sikkerhedssystem

  • Bedst i test 
  • Nedsætter risikoen for at gaffeltrucken vælter
  • Beskytter fører og gods og giver store besparelser
  • Mere end 500.000 gaffeltruck er udstyret med SAS sikkerhedssystem

Det unikke, patenterede sikkerhedssystem, SAS, findes kun på Toyotas gaffeltruck. Sikkerhedssystemet overvåger løbende gaffeltruckens stabilitet og griber automatisk ind, hvis det registrerer faktorer, der kan påvirke truckens stabilitet.

Få rådgivning
Toyota gaffeltruck

Tabt Gods

Tabte varer sker ofte pga. en fejlplacering på gaflerne i reolen eller når truckføreren kører med gaflerne for højt. Hvis der er gods på for højt hævede gafler, kan det ske, at hydraulikken taber tryk, og så sænkes gaflerne. Hvis der er noget galt med gaflerne eller pallerne, så er risikoen endnu større. Gangene må desuden også være tilpasset til truck og gods, for ellers er der risiko for at påkøre stilladserne.

Løsning

Sørg for, at truckførerne har fået den rette føreruddannelse og sikkerhedstræning inden de sætter sig bag rattet. Giv ikke køretilladelse uden at være sikker på, at føreren har gennemgået den rette uddannelse og har fået grundig instruktion i opgaverne. Godset skal placeres korrekt på gaflerne, og kørestilen skal tilpasses efter godsets vægt og størrelse. God sigtbarhed burde være en selvfølgelighed, men det kan være svært at opnå i trange omgivelser. Her er det især vigtigt med ekstra sikkerhed for at mindske risikoen for kollision. Regelmæssige gaffeltest minimerer risikoen for slidte gafler.

Gaffeltrucken Tipper

Trucken Tipper

Når trucken tipper, er det oftest af tre grunde: at godset er for tungt, at trucken har taget et kraftigt sving i høj fart, eller at trucken drejer med last på gafler, der er for højt hævet. Det er uforsigtighed og stress, der leder til disse unødvendige, og visse gange fatale, ulykker.

Løsning

Det er utrolig vigtig at alle truckførerne kender til truckens kapacitet, lastens tyngde, og har et gennemgået en kvalitetssikret føreruddannelse, og har det rette truckcertifikat. Der skal findes tid til at gennemføre arbejdet uden stress, så førerne altid har kontrol over trucken og godset. Hvis trucken ikke har et sikkerhedssystem, som gør, at den f.eks. automatisk sænker farten, hvis den kører for hurtigt i en kurve, eller låser bagakslen automatisk ved ustabilitet i et sving, må føreren være endnu mere forsigtig, når der håndteres tungt og stort gods. Toyotas gaffeltruck er som standard udstyret med SAS sikkerhedssystem.

Alle SAS-funktioner arbejder sammen for at forbedre førerens tryghed og reducere antallet af gentagne handlinger i forbindelse med håndtering af hver last. Det gør betjeningen nemmere, sikrere og mere effektiv og holder dermed udgifterne til førere nede.

Toyota SAS icons

Seks grunde til, at SAS sikrer besparelser

I en tid, hvor fokus på sikkerhed på arbejdspladsen øges i hele europa, markerer SAS systemet sig som en teknologi, der aktivt reducerer risikoen for ulykker. dette patenterede dynamiske system, som kun fi ndes i Toyota truck, består af 10 sensorer, 3 aktuatorer og en kontroller. SAS overvåger løbende gaffeltrucken og griber automatisk ind, hvis det registrerer faktorer, der kan påvirke truckens eller lastens stabilitet. Systemets seks avancerede funktioner arbejder sammen, så både fører og gods flyttes sikkert rundt – og produktiviteten stiger.

Rådgivning

System of Active Stability Forklaret

Swing Lock-cylinder

SAS reducerer risikoen ved sving uden at forringe produktiviteten. Hvis trucken bliver ustabil under en drejning, låser den patenterede Swing lock-cylinder automatisk den bagerste aksel, så truckens stabilitet øges, hvilket i betydelig grad reducerer risikoen for, at trucken vælter til siden. SAS fungerer hurtigere end selv den mest erfarne fører og sikrer enestående stabilitet, som hjælper med at beskytte både operatører og truck. en blinkende lampe i instrumentbordet viser at SAS er aktiveret og slukkes først når trucken er bragt til sikker kørsel igen.

Hastighedsreduktion ved drejning om hjørner

Hvis SAS registrerer, at hastigheden er for høj i svinget, tilsidesætter det førerens valgte hastighed og sænker automatisk hastigheden for at holde hjul og last i korrekt position. når ulykker undgås, er førerne sikre, og dit udstyr er altid i god driftsstand. SAS-funktionerne hjælper med at beskytte trucken. ved at forhindre ulykker og minimere unødigt slid holder SAS reparationsomkostningerne nede.

Regulering af tilt fremad

SAS forhindrer både last og truck i at vippe for langt forover. denne funktion slår automatisk til ved løft over 2 meter og begrænser fremad tilt efter vægten på gafl erne. det reducerer risikoen for skade på personer og udstyr, så forsikringsomkostningerne kan sænkes.

Regulering af tilthastighed bagud

Når lasten tiltes for hurtigt bagover, kan det bringe fører, gods og truck i fare. denne funktion registrerer alle aktuelle risikofaktorer og reducerer mastehastigheden efter behov. lasten fl yttes sikkert og stabilt til den korrekte position, og arbejdet fortsættes. SAS reducerer tilthastigheden til ca. det halve således at anslaget bliver blødere, lasten bliver på pallen og slid på tiltcylinder reduceres væsentligt.

Vandretstilling af gafler

Justering af gafl erne til vandret position tager lidt ekstra tid – hver gang. Med SAS-gaffelstyring bringes gaflerne i plan med et tryk på en knap, så arbejdet bliver lettere for føreren, især når lasten er placeret højt. det sparer tid, hvilket øger produktiviteten og sænker omkostningerne samt minimerer skader på gods.

SAS er altid aktivt for at beskytte fører, truck og gods. ved at minimere risikoen for tab af last eller ulykker kan SAS spare dig for tid og penge, som du ellers skulle bruge på kundeklager, forsikringspræmier, oprydning og tabt produktivitet.

Aktiv synkronisering af ratknob

På en traditionel truck med servostyring vil ratknoppen fl ytte sig rundt i løbet af en arbejdsdag, til stor frustration for truckføreren. På Toyotas gaffeltruck sørger SAS systemet for at ratknoppen altid sidder i samme stilling, normalt kl. 8.00, når trucken kører lige frem eller tilbage. førerne arbejder dermed mere trygt og ergonomisk og ved altid, hvilken retning trucken kører i, så der opnås en sikker og effektiv drift.

System of Active Stability

Denne innovation øger sikkerheden og mindsker virksomheders omkostninger i forbindelse med skader ved at overvåge truckoperationer.

Toyota Truckværn

Toyota Truckværn

Med Toyota stores udvalg af truckværn og med et gratis Saftety Scan kan du forhindre størstedelen af de ulykker der forekommer på et aktivt lager.

Toyota Advarselssystemer

Advarselssystemer

Er det svært at se hvad der befinder sig rundt om hjørnet eller i gangne på lageret, og er  der meget trafik på lageret? Så er SpotME, BlueSpot eller Redline måske løsningen.

Toyota Medarbejdersikkerhed

Sikkerhedsplakater

Sikker kørsel med truck er vigtig for alle på lageret. Vi har udarbejdet gratis sikkerhedsplakater, der giver tips til sikker kørsel med truck. Bestil dem her!

Fjern alle