Toyota Material Handling Ancenis

Fokus på sikkerhed fører til 89% færre skader på vores fabrik i Ancenis, Frankrig

I overensstemmelse med Toyota Industries Corporations sikkerhedsvision tog vi ansvar for at øge sikkerheden på vores gaffeltruckfabrik i Ancenis. Startende med årsagsanalyse, efterfulgt af regelmæssige risikovurderinger og løbende understøttet gennem klar kommunikation, har vi opnået en trinvis ændring og reduktion i vores skadesrate på 89% siden 2013.

Trin-for-trin tilgang


Vi startede med en årsagsanalyse af alle ulykker, der resulterede i sygedage for den involverede part – de alvorligste ulykker. Denne årsagsanalyse blev udført af et team bestående af sikkerhedschefen, gruppelederen, produktionsenhedschefen og sikkerhedsforeningen.

Først da teamet var blevet enige om den egentlige årsag, begyndte vi at identificere og implementere passende modforanstaltninger. Hvor det var relevant, blev disse modforanstaltninger delt med andre gruppeledere i en ånd af "Yokoten" eller udveksling af ’best practice’.

På det månedlige arbejdsmiljømøde, der faciliteres af sikkerhedsafdelingen, mødes ledelsesteamet med alle gruppeledere og produktingeniør- og vedligeholdelsesafdelingerne. Sammen gennemgår de alle ulykkesanalyser og justerer modforanstaltningerne, hvor det er nødvendigt.

En gang om måneden praktiserer vi også ’weak-point’ styring - et kvalitetsværktøj, vi også anvender til sikkerhedsstyring, da det giver os mulighed for at følge forskellige tendenser. Når en bestemt type skade øges, såsom forvredne ankler eller dårlig ryg, udfører vi en ny årsagsanalyse og træffer nye modforanstaltninger.

Hver tredje uge deltager vi i regelmæssig risikovurdering sammen med gruppelederen, sundheds-, sikkerheds- og miljøafdelingen, produktingeniørafdelingen, fagforeningen og et medlem af ledelsen. Under denne vurdering søger vi efter mulige risici for sikkerhed og ergonomisk velvære. Derefter definerer vi vigtigheden af hver risiko og kommer med en modforanstaltning.


Prædiktiv risikovurdering


For at styre og forebygge fremtidige risici anvender vi prædiktiv risikovurdering, inden vi går over til masseproduktion. På den måde bidrager vi til et sikkert og ergonomisk design af arbejdsstationerne.

For eksempel, da vi installerede en ny laserskæremaskine, udførte vi en risikovurdering baseret på layouttegning og før implementering for hver del af maskinen, efterfulgt af en yderligere risikovurdering før starten af præmasseproduktion og en endelig risikovurdering under præmasseproduktion. I alt blev der planlagt 100 aktioner, trin for trin, for dette nye værksted vedrørende maskinrisiko, kemikalier, elektromagnetik, laser, manuel håndtering osv. Det gjorde det muligt for os at forudse risici og starte masseproduktion med næsten nul risiko.Toyota Industries Corporations sikkerhedsvision

 

I juli 2013 formulerede Toyota Industries Corporation sikkerhedsvisionen og har stræbt efter at etablere en sikkerhedsorienteret kultur, hvor medarbejderne advarer hinanden, når nogen deltager i en usikker aktivitet, snarere end udelukkende at stole på regler og systemer. Vi vil fortsætte med at sigte mod nul ulykker, vel vidende at det er en proces, der aldrig slutter:

 

"Hver eneste medarbejder i Toyota Industries Group, styret af ånden i vores virksomhedstro, sigter mod at skabe en virksomhedskultur, der lægger en topprioritet på at opretholde sikkerheden på alle områder og fokuserer på gensidig høflighed og sikkerhed samt at realisere arbejdspladser, hvor medarbejdere arbejder hver dag med en følelse af glæde og stolthed."


"På vores fabrik i Ancenis har vi reduceret skadesraten med 89 % siden FY13 ved at foretage hyppige risikovurderinger, der følges direkte op af de rigtige modforanstaltninger." Laurent Marcoul

Sundheds- og sikkerhedschef
Ancenis Factory, Frankrig
Toyota Material Handling Europe


• Skadesfrekvensen faldt med 89%
• Antallet af tabte arbejdsdage faldt med 63%
• 700 dokumenterede sikkerhedsforanstaltninger i 2014
• Risikovurderinger hver 3. uge

Fjern alle