Toyota Material Handling CDP A-List

Toyota Industries Corporation valgt til CDP A-listen i 2019 vedrørende klimaændringer.

Toyota Industries Corporation (TICO) er blevet valgt til A-listen for andet år i træk. A-listen udarbejdes af CDP. Toyota Material Handling Europe, den europæiske del af virksomheden inden for materialehåndtering, har leveret vigtige bidrag til en reduktion af udledningen af drivhusgasser som en indsats til bekæmpelse af klimaændringerne.

Toyota Material Handling Europe har konstant arbejdet på at nå Toyota Industries Corporations CO2-målsætning. Et eksempel er brugen af CO2-neutral biogas hos Toyota Material Handling Manufacturing Sweden i Mjölby, der opnåede nul CO2-udledning i 2019.  Denne fabrik er den første hos TICO Group, der opnår dette, og fabrikken har modtaget en pris tildelt af Tekniska Verken som årets bæredygtige virksomhed på baggrund af de mange igangsatte initiativer.

Toyota Material Handling Europe viser på denne måde, hvordan lav-emissionsteknologi kan gøres tilgængelig til en fornuftig pris for virksomheder med en innovativ tilgang. Det, at vi har modtaget den højeste vurdering for andet år i træk, viser at disse initiativer anerkendes. 

“I vores bæredygtighedsrapport fra 2019 rapporterede vi, at virksomhedens interne CO2-emission (fra fabrikker og datterselskaber) i Europa er steget nul % siden 2012. Samtidig er indtægten steget 54% i samme periode, og vi fortsætter med at arbejde i retning af yderligere reduktion. Vi har eksempelvis forpligtet os til at købe al elektricitet fra vedvarende kilder fra 2020 og frem. Dette vil reducere emissionen med yderligere 15%,” udtaler Tom Schalenbourg, Sustainable Development Director hos Toyota Material Handling Europe.

Toyota Industries sjette miljøhandlingsplan

Toyota Industries Group formulerede en ‘Ideel tilstand i 2050’ i marts 2016 og definerede virksomhedens aktiviteter for de næste fem år fra regnskabsåret 2017 til 2021 i dens ‘Sjette miljøhandlingsplan, som aktuelt bliver implementeret.

Virksomheden har igangsat følgende initiativer baseret på førnævnte plan:

  1. Reduktion af CO2-udledningen med 10% i regnskabsåret 2021 sammenlignet med regnskabsåret 2006 (Toyota Industries)
  2. Reduktion af CO2-udledning pr. basisenhed med 26% i regnskabsåret 2021 sammenlignet med regnskabsåret 2006 (Toyota Industries Group)
  3. Fokus på og reduktion af risici vedrørende vandressourcer på hvert produktionssted

I fremtiden vil Toyota Industries Group fortsætte med at reagere på klimaændringer og lægge stor vægt på dette. Endvidere vil virksomheden medvirke til at etablere et bæredygtigt samfund gennem globale miljøbeskyttende tiltag.

CDP-resultaterne blev formelt annonceret d. 20. januar i forbindelse med lanceringen af CDP 2019 rapporten for Japan. Få yderligere oplysninger i Toyota Industries Corporations pressemeddelse

Om CDP

CDP er en global non-profit organisation etableret i U.K. i 2000, som arbejder på at få virksomheder og regeringer til at reducere udledningen af drivhusgasser samt at beskytte vandressourcer og skove. I 2019 foretog CDP vurderinger og bedømmelser af store globale virksomheder på vegne af 525 institutionelle investorer (samlede administrerede aktiver: 96 billioner U.S. dollars) samt 125 virksomheder og organisationer (samlede anskaffelsesudgifter: 3,6 billioner U.S. dollars). https://www.cdp.net/en

Mere information

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Fjern alle