Toyota Production System

Vi er kendt verden over for måden, vi arbejder på, grundlagt på lean tankegangen som er baseret på principperne defineret i Toyota Production System (TPS). Vores ‘True North’ vision (vores ultimative mål) er zero muda – som betyder ’intet spild’. Dette er baseret på fire nøgleelementer: respekt og sikkerhed for mennesker; nul fejl; one-piece flow styret af efterspørgsel (drevet fra vores kunder) og 100% værdiskabelse.

Hvordan TPS er en fordel for din virksomhed

  • Kvalitetssikring
  • Rettidig levering
  • Miljøbevidst
  • Sundhed og sikkerhed

Når vi arbejder efter TPS principper, kan vi producere høj kvalitets produkter, efter bestilling og leveret til tiden. Vores produktion respekterer miljøet, hvilket omfatter genanvendelse af vores produkter efter endt levetid. Konstant måling og forbedring betyder konstant forbedring af produkterne, som ses gennem en 70% reduktion af garantikrav i de seneste 10 år. Vi stræber også efter at skabe en sikker arbejdsplads, både for vores ansatte og for vores kunder.

Sådan garanterer TPS kvalitetstruck

  • Jidoka: gør problemerne synlige
  • Kaizen: konstant forbedring
  • 100% værdiskabelse

Alle vores trucks produceres iht. Toyota Production System, med over 95% af produkterne fremstillet på vores egne europæiske fabrikker i Sverige, Frankrig og Italien. Dette betyder, at de er underlagt den strengeste kvalitetskontrol baseret på just-in-time planlægning, kombineret med jidoka – en metode vi bruger til at sikre, at fejl opdages og rettes øjeblikkeligt.

Se den tur, som vores truck tager gennem fabrikkerne, med 360º visning.

Toyota Production Systems oprindelse og kultur

Toyota Production System blev udviklet af Toyota i 1950'erne på grund af manglen på ressourcer efter krigen, kombineret med ambitionen om at blive verdens førende bilproducent. Men oprindelsen for TPS ligger længere tilbage.
Historiens begyndelse kan spores tilbage til 1920’erne med Jidoka-konceptet, som oprindeligt blev udviklet af Toyotas grundlægger, Sakichi Toyoda, i form af 'intelligent automatisering', der blev anvendt første gang på automatiske vævemaskiner for at forbedre produktiviteten og kvaliteten gennem automatisk detektering af fejl.

I 1930’erne blev 'Just-in-Time’ konceptet udviklet af Kiichiro Toyoda som en del af hans forsøg på at producere Toyota biler på en effektiv måde, på et tidspunkt med knappe ressourcer, hvor der ikke var råd til spild. Just-in-time drejer sig om at få præcist de rigtige varer (komponenter) hen til præcist det rigtige sted i rette tid.

Jidoka og Just-in-time udgjorde de to søjler i Toyota Production System, som blev udviklet af Taichi Ohno og som sidenhen er blevet forbedret gennem mange årtier. TPS blev anset for at være den afgørende forskel, som gjorde det muligt for Toyota at komme hurtigere på benene efter 1970’ernes oliekrise, sammenlignet med andre bilproducenter. Som en følge af dette gennemførte Massachusetts Institute of Technology (MIT) et studie, der resulterede i udgivelsen af bogen 'The Machine that Changed the World'. Her blev TPS anerkendt som den afgørende faktor og den sande kilde til lean tankegangen.

TPS tilstræber at skabe det bedste miljø, hvor mennesker kan fremme idéer og maksimere menneskelige værdier, og selvom Toyota i dag er en af verdens førende produktionsvirksomheder, er denne tilgang stadig den drivende kraft bag vores kultur, og det er virksomhedens mest værdifulde aktiv.
TPS anerkendes verden over som en metode og et mindset, der ikke alene kan anvendes inden for fremstilling, men i alle processer og funktioner.

Eliminering af Muda (spild) og ambitionen om at skabe merværdi for kunderne i hvert trin af processen er grundlaget for den måde, vi arbejder på. Dette omsættes til en Kaizen mentalitet, hvor der fokuseres på konstant forbedring, også i det daglige arbejde.

Fjern alle