Hydrogenbrændselscelleteknologi

Gaffeltrucks med hydrogenbrændselsceller kombinerer bæredygtigheden i en elektrisk truck med det praktiske ved den korte genopfyldningstid for interne forbrændingsmotorer.

Hvad brændselscelleteknologi kan betyde for din gaffeltruck

Toyota gaffeltruck med brændselsceller

Across every industry, there is a drive to adopt low-carbon technologies, which in most cases means using electric power. As a result, there is a bigger demand for both electricity and the infrastructure that is used to supply it – think about how many electric car chargers have been installed at transport hubs, for example. 

Warehouses want to adopt electric power, but they do not want to be limited by the capacity of the ‘grid’, or the time it takes to charge a battery. That is where fuel cell trucks come in. Run on hydrogen, they take 2-3 minutes to fully refuel, have zero emissions if green hydrogen is usedand the hydrogen can be easily stored on premises, giving you control over the supply 

90% of Toyota’s forklift range is electric, including lithium-ion battery-powered and hydrogen-powered trucks. In fact, Toyota’s experience with hydrogen forklifts stretches back for more than 15 years.

 

I alle industrier er der initiativer til at indføre teknologier med lav CO2-udledning, og det betyder i de fleste tilfælde anvendelse af elektricitet. Resultatet er, at der er større efterspørgsel efter både elektricitet og den infrastruktur, der skal levere den – tænk bare på antallet af ladestationer til elbiler, der er blevet installeret ved transportknudepunkter for eksempel.

Lagerfaciliteter ønsker at indføre elektrisk energi, men de ønsker ikke at være begrænset af kapaciteten fra elnettet, eller den tid det tager at lade et batteri. Det er her, brændselscelletrucks kommer ind. De kører på hydrogen, og det tager 2-3 minutter at fylde helt op, de har ingen udledning, hvis der anvendes grøn hydrogen, og hydrogenen kan let oplagres på stedet, hvilket giver dig kontrol over forsyningen. 

90% af Toyotas serie af gaffeltrucks er elektrisk, inklusive lithium-ion batteridrevne og hydrogendrevne trucks. Faktisk går Toyotas erfaringer med hydrogengaffeltrucks mere end 15 år tilbage i tiden.

Hvordan fungerer hydrogenbrændselsceller på gaffeltrucks?

Toyota hydrogenbrændselscelle i graffeltruck

Brændselscellesystemet på en gaffeltruck består af en brændselscellestak, 350-bar hydrogentanken, et lille lithium-ion batteri til midlertidig lagring af overskydende energi samt en ventilator. Alt dette er indeholdt i en støbt ramme på størrelse med et klassisk blysyrebatteri og kan monteres ret let i en konventionel gaffeltruck.

Inden i brændselscellestakken blandes hydrogenen med luft, hvor den reagerer med luftens oxygen for at fremstille vand. Under denne kemiske reaktion frigives der elektricitet. Denne energi indsamles og anvendes til at drive elmotorerne, der igen sørger for gaffeltruckens fremdrift, og lift- og vippesystemerne.

Vil du vide mere om gaffeltrucks med hydrogenbrændselsceller? Læs vores FAQ-artikel>>

Burde jeg anvende brændselscelletrucks?

Er du usikker på, om hydrogen er det rette for dig? Stil dig selv følgende række spørgsmål. Hvis du svarer ‘nej’ til dem alle, skal du nok undersøge en anden energikilde. Men jo flere gange, du kan svare ‘ja’, jo mere sandsynligt er det, at trucks med hydrogenbrændselsceller er det bedste valg til din virksomhed.

En quiz til egen vurdering

Hvor kommer hydrogenen fra?

Toyota gaffeltruck med hydrogenbrændsel

Hydrogen i energikvalitet fås ved at separere den fra de andre elementer i de molekyler, hvor den forekommer (som vand, kulbrinter og biomasse). De to mest almindelige metoder hertil er dampreformering og elektrolyse. Af disse regnes elektrolyse for den reneste proces. Hvis denne elektrolyse drives af en vedvarende energikilde (som solenergi eller vindenergi), kan slutproduktet kvalificeres som ‘grøn hydrogen’.

Kan jeg fremstille min egen hydrogen?

Det er muligt at fremstille sin egen hydrogen på stedet ved hjælp af ens egen elektrolysator. Alternativt kan den leveres gennem rør på taget eller under jorden, eller i gasflasker eller specielle trailere. Det betyder, at oplagring og opfyldning kan foregå både indendørs og udendørs. 

Fordele ved hydrogenbrændselsceller

Hydrogenbrændselscelleenergi har længe været betragtet som en miljøvenlig mulighed – men nu er det også blevet en praktisk mulighed. Trucks drevet af hydrogenbrændselsceller er:

 

Bæredygtigheds Icon

Bæredygtige

Trucks fungerer med nul udledninger – da destilleret vand er det eneste restprodukt. Brugen af ‘grøn hydrogen’ gør hele hydrogenens levetid CO2-neutral. Uden giftige kemikalier er truckene sikre for operatørerne.

 

Icon Pålidelighed

Pålidelige

Hydrogentanke har lang levetid og få vedligeholdelsesbehov. Der sker ikke noget ydelsestab under brug, og lejlighedsvis opfyldning er mulig uden påvirkning af batteriets levetid.

 

Produktivtets icon

Produktive

Opfyldning tager kun 2-3 minutter, og der er ikke behov for batteriskift. Hydrogen kan opbevares på mange forskellige måder, og der er ikke behov for et specifikt lagerområde eller ventilationssystem. Det gør hydrogenbrændselsceller til et meget produktivt valg.

 

Fleksibilitets icon

Fleksible

Opfyldning kan foregå både udendørs og indendørs og ved lave temperaturer til enhver tid. Tanke kan eftermonteres på eksisterende trucks, og de optager ikke meget plads.

 

Betaler brændselsceller sig som investering?

Toyota brændselsceller

Et skift til brændselscelletrucks kræver en indledende investering i hydrogeninfrastrukturen til virksomheden. Den investering vil begynde at give afkast med det samme via regulære besparelser på driftsomkostningerne. Hvor længe det vil tage helt at afvikle afhænger af arten af din virksomhed – det betaler sig at lave en omhyggelig analyse, inden det besluttes, om brændselsceller er det rigtige valg for dig.

Hvornår giver hydrogen størst succes?

Generelt set vil brændselscelleløsningen give mest forretningsmæssig mening for store flåder baseret et enkelt sted. Virksomheder, hvor trucks arbejder i flere skift eller har frekvente batteriskift, får også hurtigt valuta for pengene.

Men der er andre faktorer, du kan have brug for at overveje, før du bestemmer dig for at skifte over. For at sikre, at du foretager det bedste valg, anbefaler vi, at du prøver quizzen til egen vurdering tidligere på denne side.

Brændselscelletrucks fra Toyota

Toyota kundeservice

Omkring 90% af Toyotas flåde af elektriske gaffeltrucks fås nu med brændselscelleteknologi, og vi udvider konstant vores sortiment af brændselscelletrucks. Vi anvender hydrogenenergi i vores egne produktionsfaciliteter i Japan og Italien så vel som hos partnere i Frankrig, Norge og Finland. Udfra denne praktiske erfaring har vi fået førstehåndskendskab til behovene, mulighederne og vanskelighederne ved installation af hydrogenenergi. Vi giver denne viden videre til kunderne, når vi kan.

Vil du vide mere om gaffeltrucks med hydrogenbrændselsceller? Læs vores FAQ-side>>

Vil du vide mere?

Din lokale Toyota repræsentant vil med glæde tale med dig om hele vores sortiment og rådgive dig om, hvordan du kan få brændselscelletrucks til at fungere til din fordel.

Kontakt os

Brændselsceller

Hvad er brændselscelleteknologi, hvordan fungerer det, og er det godt til din virksomhed? Læs vores FAQ-side med de oftest stillede spørgsmål

Den optimale energiløsning

Vi har den optimale energiløsning til din virksomhed, fra forbrændingsmotorer til brændstofcelleteknologi. Lær om vores energiløsninger til trucks.

Find den rigtige energiløsning

Lithium-ion batterier er 30% mere energieffektive end blysyrebatterierog fås til alle eltruck med kapacitet op til 8 ton.

Folk kigger på truck

Vores unikke lithium-ion serie

Lithium-ion batterier har vist sig at være 30% mere energieffektive end blysyrebatterier med en betydelig reduktion af CO2 emission.

Fjern alle