Vores påvirkning på miljøet

Toyota Material Handling Europe har gennemført vigtige indsatser for at reducere sin påvirkning på miljøet. Vi arbejder dedikerede for at reducere udledningen af drivhusgasser (GHG) i hele vores forsyningskæde, vores klimatilpasningsmål afstemmes med europæiske standarder og tager skridtet videre. Vores mål er at nå Net Zero i globale emissioner senest i 2050. Vores Net Zero program kræver koordineret indsatser på tværs af værdikæden, både upstream og downstream. Ved at øge driftseffektiviteten og i stigende grad prioritere reparation, genbrug, renovering og genanvendelse af produkter, stræber vi gradvist mod en cirkulær forretningsmodel.
Fjern alle