Vores tilgang til Governance

Det er afgørende, at vi har de rette politikker, processer og en etisk forretningskultur på plads. Vi sigter mod at operere åbent, transparent og hæve vores standarder. Vores governance strategi fastlægger en stærk organisationsstruktur, politikker for forretningsadfærd og retningslinjer for praksis. Vi fremmer og opmuntrer en virksomhedskultur, der støtter sundhed, sikkerhed og trivsel for alle medarbejdere. Den øverste ledelse og tilsynsførende sigter mod at beskytte retfærdige forretningspraksisser ved at håndtere tilknyttede risici, compliance, bestikkelse og korruption.
Fjern alle