Solcellepaneler opstillet på Toyota Material Handling Manufacturing Italy (fabrikken i Bologna), der sparer 370 tons CO2 per år

Toyota Material Handling Europe på vej mod en nul-emissions fremtid med 100% vedvarende energi

I opløbet til Verdensmiljødagen har Toyota Material Handling Europe bekræftet, at organisationen bruger 100% vedvarende energi i sine europæiske anlæg per 1. april 2021. Omstillingen omfatter hver eneste af organisationens europæiske afdelinger og udgør et markant skridt fremad mod sine ambitiøse mål om bæredygtighed. På egen hånd opnår virksomheden 15% af det nødvendige fremskridt mod målet om nul-emissioner fra anlæggene i 2030.

Toyota Material Handling Europe har meddelt, at alle koncernens anlæg i hele Europa nu får 100% af deres elforsyning fra vedvarende energi uden dermed forbundne CO2-emissioner.

Denne omstilling er færdiggjort per 1. april 2021 men er resultatet af uafbrudte kraftanstrengelser siden 2018, og siden da har Toyota Material Handling Europe støt og roligt udbygget sin del af elektricitet fra vedvarende energikilder. Det dækker alle enheder og steder: Fem fabriksanlæg, 21 nationale forhandlere, tre hovedkontorer i Sverige samt adskillige lagerbygninger.

Dette er det betydeligste enkeltprojekt med den største virkning, Toyota Material Handling Europe hidtil har gennemført på sin vej mod nul-emission. Da koncernen begyndte at spore data for bæredygtighed i 2012, beregnede den, at CO2 fra elforbruget udgjorde 15% af dens samlede emissioner.

”Omstillingen til en 100% vedvarende energibaseret elforsyning er en vigtig milepæl på vores rejse mod bæredygtighed”, udtalte Ernesto Domínguez, President og CEO for Toyota Material Handling Europe, forud for Verdensmiljødagen den 5. juni. ” Lige som opstillingen af mål for fremtiden er det vigtigt, at vi skrider til handling for miljøet nu. Omstillingen til vedvarende energibaseret elforsyning er en konkret præstation, der gør en målbar forskel og bidrager til at sikre vores status som den foretrukne samarbejdspartner for kunder, der har engageret sig i at opnå nul-emissioner”.

 

Hvordan blev opstillingen opnået?

Den grønne energi certificeres ved udstedelse og køb af GO’er (Guarantees of Origin), der sporer energienheder, der produceres fra bæredygtige energikilder. Hver GO tildeles et unikt nummer og slettes så i et centralt register, når den tilsvarende mængde energi købes og sælges - derved undgås en ’dobbelt tælling’ af GO’er, og det sikres, at hver GO yder et reelt bidrag til markedet for vedvarende energi.

Toyota Material Handling Europe opdeler sit 100% grønne elforbrug i tre kategorier:

  • 95% fremskaffes ved samarbejde med lokale el-leverandører gennem kontrakter på grøn elforsyning. Leverandørerne leverer dokumentation for, at de udligner GO’er -svarende til den købte mængde energi.
  • Toyota Material Handling Europe køber og udligner GO’er gennem mæglere uden om elforsyningen svarende til en resterende del på 4%, hvor der ikke findes lokale løsninger.
  • Den sidste 1% el genereres på solcellepaneler på en række europæiske anlæg.

 

Grønne principper i praksis

Bæredygtighed er hjerteblod i Toyota Material Handling Europe’s virksomhedskultur og prioritering. Omstillingen til grøn energi er et af mere end 200 projekter, koncernen i øjeblikket investerer i for at fremme energiudnyttelsen og nedbringe emissionerne. Sammen har disse projekter gjort hele den europæiske organisation i stand til at nedbringe sine CO2 emissioner med 29% siden 2012. Energiprogrammet har muliggjort en 10% reduktion i energiudgifter, hvilket bidrager til både miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Andre større medvirkende faktorer omfatter et firmaprogram for at opnå ISO 50001 certificering på alle afdelinger i 2025 og etableringen af den første nulemissions-fabrik i sektoren, som blev færdiggjort i 2020, et tiår før planen. Anlægget i Mjölby, Sverige drives af elektricitet på grøn energi, fjernvarme og flydende biogas, så både aktiviteterne på stedet og den energi, man aftager fra leverandørerne, gøres helt CO2-neutrale. Opfyldelsen af dette mål sætter et eksempel for nye fremtidssikrede produktionssystemer, der forener bæredygtighed og økonomisk vækst i én og samme sag.

De næste milepæle på Toyota Material Handling Europes rejse mod bæredygtighed omfatter gennemførelsen af certificering på energistyringssystemerne på alle afdelinger og et tæt samarbejde med kunder og leverandører om at støtte hinanden i at reducere emissioner og nettonul leverandørkæder.  Vi opfordrer alle vores forretningspartnere til at gå sammen med Toyota Material Handling Europe om omstillingen til 100% grøn energi.

 

Foto:  Solcellepaneler opstillet på Toyota Material Handling Manufacturing Italy (fabrikken i Bologna), der sparer 370 tons CO2 per år.

For yderligere information:

Søren Vester Rasmussen 
Head of Sales Automation & Connectivity
E-mail: soren.vester@dk.toyota-industries.eu
Tlf.: +45 20683007

Søren Vester Rasmussen, Head of Business Consultancy & Telematics i Toyota Material Handling Danmark

Søren Vester Rasmussen

Head of Sales Automation & Connectivity
Produktspecialist - I_Site flådestyring

Søren har mange års erfaring i optimering af logistik og lager ved hjælp af data og telematics. Samtidig er Søren ansvarlig for bæredygtighed og CSR i Toyota Material Handling Danmark.

Tlf: 20 68 30 07

Kontakt via e-mail

Vores rejse mod bæredygtighed

Når vi hos Toyota Material Handling Europe taler om en bæredygtig kultur mener vi det meget konkret.

Læs mere

J. Nørgaard Petersen med Toyota LWi160

Grønnere varelevering

Hverdagen bliver fremover både grønnere og lidt nemmere for chaufførerne hos transport- og distributionsvirksomheden J.N.Petersen.

Læs mere

Nul emission på fabrik

Fremtidens industri vil være kulfri og Toyota tager føringen. Svensk fabrik er den første til at opnå nul-emission ved at skifte til biogas.

Læs mere

Fjern alle