Toyota fabrik udleder nul emission

Standsning af den globale opvarmning og stabilisering af vores klima er nogle af de største udfordringer i dag. Det er ikke længere tilstrækkeligt at udvikle forretningsmodeller, der reducerer miljøbelastningen, men i stedet bedømmes forretningsmodeller på, i hvor høj grad de bidrager til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, såsom ren energi og miljøtiltag.

Udviklingen hos Toyota

Toyota Industries Coorporation (TICO) startede denne omstilling for mere end 25 år siden. Toyota Material Handling Europe har en ledende rolle at spille, når det drejer sig om at opnå ændringer i branchen, hvor fremtiden bliver CO2 neutral. Toyota Material Handling har nu offentligt forpligtet sig til at blive CO2 neutral i 2030 på egne virksomheder.

Målsætningen om nul-emission understøttes af Toyota Industries Corporation (TICO) 2050 Environmental Vision og af deres sjette miljøhandleplan, som er et ambitiøst bud på at bekæmpe klimaudfordringerne. Energipolitikken lever også op til kravene i EU’s energieffektivitetsdirektiv og i national lovgivning i flere europæiske lande.

Energipolitik

Som et svar på disse udfordringer har Toyota Material Handling Europe udarbejdet en energipolitik, der sammenfatter interesserne hos virksomhedens interessenter, eksempelvis kunder og ejere. De har alle høje, men forskellige forventninger, hvilket sammenfattes tydeligt i nedenstående mål for ledelsen i alle Toyota Material Handlings virksomheder.

Toyota Material Handlings energipolitik bygger på tre søjler og sætter følgende mål for 2030:

  • Egne virksomheder skal være CO2-neutrale, med milepæle for grøn elektricitet i 2021 samt ISO 50001 certificering af alle enheder i 2025.
  • Kortlægning af emission i forsyningskæderne og samarbejde med leverandører om at udvikle alternativer med lav CO2-udledning.
  • Udvikling af en komplet serie af CO2-neutrale produkter og løsninger i 2030, med et mål om, at alle maskiner på kundernes virksomheder er CO2-neutrale i 2050.

Energipolitik Toyota Material Handling Europe

Implementering af energipolitikken

Toyota Material Handling Europe’s mål er at opnå nul CO2-udledning i hele virksomheden i 2050. Et middel til at opnå nul CO2-udledning på, er at få alle europæiske enheder ISO50001 certificeret. Ethvert ISO system er en formel forpligtelse til at foretage konstant forbedring (Kaizen); ISO50001 fokuserer på effektiv energiudnyttelse. Brug af mindre energi på at opnå samme virksomhedsproduktion hjælper til med at reducere omkostningerne og giver mulighed for at investere i en hurtigere omstilling til grøn energi.

ISO50001 er et reguleret system, hvor der startes med en energirevision foretaget af tredjepart, og der peges på muligheder, såsom at skifte til LED-belysning, at automatisere, at køre økonomisk osv. Hver lokal enhed er blevet bedt om at lave en rapport med prioriteter, hvilket danner grundlag for en handleplan med projekter med henblik på at opnå certificeringen baseret på energirevisionen. Der skal hele tiden følges op på projekterne, og politikken skal opdateres baseret på dette, alt i henhold til PDCA (Plan, Do, Check, Act) tilgangen. Et eksempel på dette kan være at anvende 5S i forbindelse med servicebiler og dermed reducere vægten og det deraf følgende energitab. Et andet eksempel er at flytte til en A-mærket bygning for at reducere emissionen.

Der er også andre veje til at reducere energispild. En af dem er en højere grad af transparens mellem enhederne: ved at indsamle data om energibesparelser fra hver enhed og rapportere en gang om året. Derved kan virksomhederne se på deres eget forbrug og overveje muligheder for forbedringer.

Toyota Material Handling Europe - hovedsæde

Svensk fabrik er den første til at opnå nul-emission

På trods af historisk lave oliepriser er der dog ikke udsigt til, at energipriserne falder særlig meget under krisen, som skyldes den aktuelle pandemi. De kan derimod stige, når regeringer, der leder efter indtægter og grønne løsninger på krisen, måske øger energibeskatningen endnu mere. Med undtagelse af nogle få brancher er energi og andre klimaproblemer desværre ikke lige så vigtige for de fleste brancher som andre omkostningsfaktorer, selvom virksomhederne bliver nødt til at opprioritere dette. Inden for Europa håndterer lovgiverne klimaændringerne forskelligt i hver region. Nordeuropa synes at være foran, og her har man lavet et stærkt samarbejde mellem virksomheder og samfund og sat sig ambitiøse mål for bæredygtighed, som går endnu længere end lovgivningen.

Siden august 2019 har Toyota Material Handling Manufacturing Sweden (med base i Mjölby) været anerkendt som en CO2-neutral fabrik, med nul CO2-udledning og udelukkende brug af grøn elektricitet, fjernvarme og flydende biogas. Dette har man kunnet opnå ved at skifte fra LPG til flydende biogas (LBG). Fabrikken i Mjölby er den første enhed hos Toyota Material Handling Europe, der har opnået nul emission, og forhåbentlig følger flere enheder snart efter. Toyota Industries Corporation (TICO) tildelte derfor fabrikken TICO Group Annual Environmental Excellence Award (den årlige miljøpris) for deres resultater med projektet.

Fabrikkens ledelsesteam og alle ansatte var også straks indstillet på at opnå deres mål, og de havde alle store forventninger til projektet og en stærk tro på, at de kunne opnå positive resultater.

"Vi er glade for resultatet, men vi skal arbejde videre og konstant søge efter forbedringer (Kaizen), både hvad angår effektiv energiudnyttelse, transport og mange andre områder."

- Maria Välitalo, Sustainability Manager, Toyota Material Handling Manufacturing Sweden

Svensk fabrik er den første til at nå nulemission

Andre projekter inden for effektiv energiudnyttelse

Fabrikken i Mjölby har også planer om at opnå ISO50001 certificeringen i slutningen af året. Dette kræver en omfattende kortlægning af, hvordan fabrikken kan spare endnu mere energi på andre måder. De skal finde ud af, hvilke ændringer der har størst virkning, hvilke handlinger der bør foretages, og de skal definere nogle tydelige og specifikke mål.

Et andet projekt, som den svenske fabrik har investeret i, er installationen af solcellepaneler på taget af bygningen. Selvom dette ikke bidrager lige så meget til nul-emission som skiftet til biogas, så er det en måde at reducere køb af elektricitet på, til trods for fabrikken allerede bruger grøn elektricitet

Som mange andre investeringer var ønsket om at opnå nul-emission en stor gevinst, både for miljøet men også for virksomheden. “Det var et stort projekt, men ikke umuligt at gennemføre, og det gik faktisk ret nemt. Vi er en af de første virksomheder i Sverige, der bruger biogas på denne måde, og ved at vise, hvordan det kan bruges til at drive en stor fabrik, håber vi på, at vi kan være et godt eksempel for andre virksomheder,” udtaler Maria Välitalo

"Som for de fleste virksomheder, der ønsker at gøre noget ved klimaændringerne, er vores udfordring, at det kun er en lille del af vores emission, som vi direkte selv kan styre. 80% kommer fra brugen af vores udstyr, og 15% fra vores leverandørers virksomheder. Ved at opfordre leverandører, kunder og alle andre interessenter til at skifte til grøn elektricitet kan vi begynde at reducere vores primære emission. Vi vil gerne statuere et eksempel ved at have opnået nul-emission på vores svenske fabrik."

- Tom Schalenbourg, Director Sustainable Development, Toyota Material Handling Europe

Det næste vigtige skridt for Toyota Material Handling er at handle på og at implementere vores nye energipolitik. Med et stærkt engagement hos alle ansatte kan dette blive en realitet. Den største udfordring er stadig at opnå fuld transparens i hele forsyningskæden vedrørende alle aspekter af energi, og at optimere energiudnyttelsen på kundernes udstyr som det næste trin. 

Læs også mere om:

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport

Overblik over virksomhedens forpligtelser samt fokus på områder som maksimering af kvalitet og kundesikkerhed mm.

Læs mere

EcoVadis Guld til Toyota

Vi er blevet vurderet blandt de 3% bedste i verden inden for ”Miljø”, ”Medarbejdere og menneskerettigheder”, ”Etik” og ”Bæredygtigt Indkøb”.

Læs mere

LWi160

LWI160 er den første palleløfter i branchen nogensinde, der er blevet optimeret ved en radikal ny tilgang til design.

Læs mere

Vælg Toyota

Vi er stolte af, at være verdens førende inden for produktion af højkvalitets materialehåndteringsudstyr.

Læs mere

Fjern alle