The Toyota Way - måden vi gør tingene på

Kulturen hos Toyota stammer fra grundlæggeren Sakichi Toyoda, der definerede Toyota-forskrifterne som et vidnesbyrd om hans egne anskuelser. Disse er videregivet fra generation til generation. At være leder hos Toyota kræver, at man forstår og anvender disse forskrifter som vejledning og inspiration i det daglige arbejde. De 5 værdier i The Toyota Way er essensen af disse forskrifter.

Udfordring

At arbejde med en langsigtet vision og en bestræbelse på at møde alle udfordringer med det mod og den kreativitet, der er nødvendig for at realisere denne vision.

Kaizen

Konstant forbedring. Da ingen proces nogensinde er perfekt, er der altid plads til forbedringer.

Genchi Genbutsu

"Gå og se" – gå til kilden for at finde fakta, så der træffes korrekte beslutninger, skabe konsensus, og opnåelse af målene.

Respekt

Toyota respekterer andre, vi gør os umage med at forstå andre, vi accepterer vores ansvar, og gør vores bedste for at opbygge gensidig tillid.

Teamwork

Toyota stimulerer personlig og professionel udvikling, deler muligheder for udvikling og maksimerer individuelle og teambaserede resultater.

Kaizen gør det muligt for hver enkelt medarbejder at ændre sin rolle, hvilket igen medfører forbedringer i virksomheden. 

Læs om Toyota Lean Academy >>

True North – i retning af den ultimative vision

True North konceptet er en ultimativ vision, og dette stræber vi efter hos TLA i samarbejdet med vores kunder. At man skal ændre det, man bør ændre, i stedet for det, man kan ændre, er den vigtigste tilgang, når man stræber efter at realisere True North visionen. TPS True North visionen er sammenfattet i de 4 nøgleelementer nedenfor:

 Respekt og sikkerhed for mennesker – Sikkerheden kommer altid først, men man skal også opfordre alle medarbejdere til konstant forbedring af processerne og organisationen – en 'Kaizen' kultur.

• Nul fejl – Kontrol af kvaliteten i hvert af procestrin for at sikre kundetilfredshed og for at undgå spild forbundet med at rette fejl.

• One-piece flow, styret af efterspørgsel – Just-in-Time gør, at hvert fremstillet produkt modsvarer en efterspørgsel/ordrer, hvorved overproduktion og materialeophobning undgås.

 100% værdiskabelse – Sæt kundens oplevelse i centrum. Eliminering af spild og maksimering af værdien gennem konstant forbedring af processerne og tilføjelse af merværdi til produktet, uden forsinkelse eller ophobning af komponenter.

Toyota Material Handling har defineret sin True North vision som 'Zero Muda - Slut med ventetid og spild takket være uafbrudt vare- og dataflow'. Zero Muda visionen er den grundlæggende tilgang til vores nye strategi "Kvalitet i alt hvad vi gør", hvor kunden altid kommer først og er i centrum.

Muda er det japanske ord for spild, der findes i mange former, hvor den værste er overproduktion, og derefter bevægelse, lager, fejl, over-forarbejdning, transport og ventetid. Toyota stræber efter at eliminere muda på sine egne virksomheder og operationer, samt at samarbejde med kunderne om at opnå lignende mål.

Læs om Toyota Lean Academy >>

Fjern alle