Trends i Logistik 2024: forbered din logistik til fremtiden

Logistikverdenen gennemgår en betydelig transformation. Der er betydelige løbende forandringer i erhvervslandskabet, et skift i tankegangen i den generelle befolkning, der ændrer social adfærd, nye teknologier og radikale udviklinger inden for logistik – alt sammen med både trusler og muligheder for aktører i logistiksektoren. Trends i Logistik 2024 giver et overblik på højt niveau over de nøgletrends, som vi mener er mest påtrængende og relevante at forstå, når vi planlægger de kommende år. Download den nu.

Hvilke trends bør man holde øje med?

  • The economic trend in Europe is expected to improve in 2024 with gross domestic product (GDP) growth and lower inflation. However, geopolitical turnoil continues to threaten supplies and movement of goods. 
  • With the introduction of the new Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), strong focus still lies on environmental and social issues. 
  • Energy storage is becoming a key area, leading to a rise in the use of batteries or hydrogen. 
  • The labour market shows a trend in the pursuit of new skills required to support automated operations and digital processes. 
  • Workplace safety is a top priority right now, based on new pro-active solutions, whilst digitalisation for supply chain visualisation is becoming commonplace. 
  • Den økonomiske tendens i Europa forventes at blive bedre i 2024 med vækst i bruttonationalproduktet (BNP) og lavere inflation. Den geopolitiske omvæltning truer dog fortsat forsyninger og varebevægelser.
  • Med introduktionen af ​​det nye Corporate Sustainability Reporting-direktiv (CSRD) ligger der stadig stærkt fokus på miljømæssige og sociale spørgsmål.
  • Energilagring er ved at blive et nøgleområde, hvilket fører til en stigning i brugen af ​​batterier eller brint.
  • Arbejdsmarkedet viser en tendens i jagten på nye færdigheder, der kræves for at understøtte automatiserede operationer og digitale processer.
  • Arbejdspladssikkerhed er en topprioritet lige nu, baseret på nye proaktive løsninger, mens digitalisering til visualisering af forsyningskæden er ved at blive almindelig.
Læs mere i rapporten

Blev du inspireret?

Kontakt os for at få mere af vide eller udforsk vores vidensbibliotek.

Kontakt os     Oplev vidensbiblioteket

Fjern alle