Lean assessment

Det ideelle startpunkt for jeres lean proces er en bedømmelse og en gennemgang af den aktuelle status og tilstand på virksomheden. Dette skal foretages af en lean ekspert, som ved, hvad der skal ske, og som kan rådgive om, hvordan dette kan foregå mest hensigtsmæssigt.

Vi foretager lean bedømmelsen sammen med jer på jeres virksomhed i løbet af 5 dage. I forbindelse med bedømmelsen analyserer vi jeres flow, jeres ledelse samt de medarbejdere, der udgør kernen i jeres lean system.

Vores bedømmelse er baseret på genchi genbutsu tilgangen og kræver et tæt samarbejde med jer i hele processen, hvor en af jeres medarbejdere skal arbejde sammen med os i hele forløbet. 'Genchi genbutsu' betyder at gå til kilden og se. I forbindelse med vores bedømmelse fokuserer vi på jeres gemba processer, da vi mener, at værdien skabes her.

Følgende elementer er af afgørende betydning for projektet:

Flow: Jeres materiale  og informationsflow analyseres for at finde jeres produktionstid, muda (spild), materialeophobning, flaskehalse osv. Vi vil derfor måle flere af jeres processer for at få faktiske og korrekte data, såsom produktionstider, cyklustider, takt tider, indstillingstider, procesudsving osv.

- Ledelse og styring: En succesfuld implementering af lean starter altid med ledelsens engagement. Derfor vil vi være til stede og overvære jeres sædvanlige måder at styre processerne på, eksempelvis i forbindelse med daglige møder, møder på ledelsesplan, deltagelse i det daglige arbejde osv. Kombineret med interviews med nøglemedarbejdere i jeres organisation, såsom topledelsen og mellemledere, support medarbejdere, operatører osv., vil dette give os et rigtig godt overblik over jeres aktuelle ledelse og styring.

-  Mennesker: Ved implementering af lean er vores motto "mennesker i centrum". Lean projekter stoppes ofte, før de er tilendebragt, på grund af manglende engagement. Lean er teamwork fra trin 1 og kræver mennesker, der realiserer processerne for at opnå succesfuld implementering.

Efter endt bedømmelse får I en rapport, som beskriver identificerede potentielle forbedringer. Som en del af bedømmelsen anbefaler vi også de næste nødvendige skridt hen mod jeres ultimative mål   jeres True North vision. Hvis I også ønsker hjælp til implementeringsprocessen, er vi klar til at vejlede jer i henhold til vores anbefalinger. I kan læse mere om vores tilgang til at hjælpe kunderne med implementeringen.

Hvis I ønsker mere information om dette modul, eller at kontakte en af lean eksperterne, bedes I udfylde formularen nedenfor, hvorefter vi svarer hurtigst muligt.

Tilbage til Toyota Lean Academy

Ønsker du rådgivning?

Se vores privatlivspolitik for mere information. 

 

Fjern alle