Mød teamet

Pär Forsell

Titel: Head of Toyota Lean Academy, Europe
Nationalitet: Svensk
Bosiddende i: Sverige
Region: International

Biografi: Jeg er stolt over at have været ansat hos Toyota siden 2005, og jeg er meget overbevist om The Toyota Way filosofien og Toyota Production System - selve grundlaget for lean-tankegangen. I min karriere hos Toyota har jeg arbejdet med TPS i forskellige stillinger og på forskellige områder såsom fremstilling, leverandørudvikling, logistik osv., og på trods af forskellene og brugen af forskellige metoder er succesfaktorerne altid de samme. Engagement hos topledelsen og engagement hos medarbejderne. Når man arbejder sammen med vores japanske senseis, lærer man, at praktisk taget intet er umuligt, hvilket er Toyotas tilgang og grundlaget for mit personlige motto: Man skal ændre det, man bør ændre, i stedet for det, man kan ændre!

År i branchen: 20

Kontakt mig, hvis du vil have rådgivning om

Tjenester: Lean-ledelse, Lean-transformation
Områder: Produktion, logistik, leverandørudvikling

Linkedin profil |  Kontakt mig/book mig som oplægsholder

Matthias Bingel

Titel: Regional Manager & Senior TPS Advisor
Nationalitet: Tysk
Bosiddende i: Tyskland
Region: Mellemeuropa

Biografi: Jeg er uddannet industriingeniør og har arbejdet med bedste praksis inden for lean i mere end 25 år. Jeg startede hos Volkswagen, hvor jeg var senior lean-konsulent og vejleder, og jeg var med til at grundlægge Volkswagen Consulting. Endvidere har jeg yderligere erfaring gennem mit arbejde for andre større tyske fremstillingsvirksomheder som lean leader. I 2018 blev jeg ansat hos Toyota og fik stor fordel af Toyota Production System erfaringen på Toyota Academy. Jeg har gennemført over 40 større projekter med implementering af lean inden for forskellige brancher, og jeg har skrevet "Prozessoptimierung durch KVP: Eine Erfolgsstrategie zur kontinuierlichen Verbesserung auch Ihres Bereiches" [Process Optimization through CIP: A Success Strategy for the Continuous Improvement of Your Area]. Min erfaring har lært mig følgende: "Rigtig mange mennesker kan udregne omkostninger, men meget få kan måle faktisk lean-værdi"

År i branchen: 27

Kontakt mig, hvis du vil have rådgivning om

Tjenester: Lean-ledelse, Lean-transformationsprogrammer, Lean-administration
Områder: Bilindustri og leverandører, mekanisk industri, kemisk industri, handel, banker.

Xing  | Linkedin profil | Kontakt mig/book mig som oplægsholder

Martin Mimer

Titel: Regional Manager & Senior TPS Advisor
Nationalitet: Svensk
Bosiddende i: Sverige
Region: Nordeuropa

Biografi: Jeg startede hos Toyota i 1999, hvor jeg arbejdede med fremstilling på fabrikken i Mjölby. I min karriere har jeg beskæftiget mig med mange aspekter ved fremstilling, herunder projektledelse og logistikstyring, forretningsplanlægning og produktionsstyring. Jeg var dybt involveret i implementeringen af Toyota Production System på vores svenske fabrikker, og jeg arbejdede direkte sammen med førende japanske Toyota TPS senseis. Gennem mine år hos Toyota har jeg lært, at der findes et uendeligt forbedringspotentiale, som kan realiseres med et engageret team og en struktureret tilgang.

År i branchen: 20

Kontakt mig, hvis du vil have rådgivning om

Tjenester: Lean-praksis inden for produktion logistik og planlægning
Områder: Fremstilling, logistik, salg, driftsplanlægning, produktplanlægning

Linkedin profil | Kontakt mig/book mig som oplægsholder

Stefano Cortiglioni

Titel: Toyota Lean Academy Italy Director & Regional Manager
Nationalitet: Italiensk
Bosiddende i: Italien
Region: Sydeuropa

Biografi: Jeg begyndte min karriere inden for produktion med en master i maskinkonstruktion og en Executive MBA fra Bologna Business School. Jeg har arbejdet for en række førende italienske produktionsvirksomheder, herunder ENI, Merloni og Ducati, før jeg kom til Toyota i 2005. Derved fik jeg mulighed for at deltage i undervisning i Toyota Production System i Japan og USA, og jeg fik derefter stillingen som Chief Operating Officer på Toyotas italienske fabrikker, hvor jeg styrede Lean-transformationen. i dag er jeg ansvarlig for Toyota Lean Academy i Italien. Jeg er forfatter til bogen "Il Successo Continuo" [Continuous Success].

År i branchen: 20
Kompetencer: Ledelsesrådgivning, operations, logistik, Supply Chain

Kontakt mig, hvis du vil have rådgivning om

Tjenester: Lean-ledelse, Lean-transformationsprogrammer
Områder: Bilindustri, industriudstyr og logistik.

Linkedin profil | Kontakt mig/book mig som oplægsholder

Olivier Bessin

Titel: Regional Manager & Senior TPS Advisor
Nationalitet: Fransk
Bosiddende i: Frankrig
Region: Vesteuropa

Biografi: Jeg er stolt over at have arbejdet for Toyota siden 1996. I min karriere hos Toyota har jeg arbejdet med TPS i forskellige stillinger og på forskellige områder såsom fremstilling, leverandørudvikling, logistik osv. Min tidligere stilling omfattede direkte arbejde med TPS, herunder produktionsteknik, nye investeringer, Kaizen leverandører og industriel ledelse. Jeg har besøgt Japan ca. 20 gange for at deltage i TPS undervisning og andre projekter, og jeg har været så heldig at være blevet undervist i TPS primært af fem Toyota senseis. Min aktuelle stilling er Regional Manager & Senior TPS Advisor (Vesteuropa).

År i branchen: 25

Kontakt mig, hvis du vil have rådgivning om

Tjenester: Lean-ledelse, Lean-transformation, Lean-træning
Områder: Logistik, produktion, leverandørudvikling

Linkedin profil | Kontakt mig/book mig som oplægsholder

Jorge Medina

Titel: TLA Manager, Spanien
Nationalitet: Spansk
Bosiddende i: Spanien

Biografi: Med viden om Toyotas historiske lean-strategi og med ønsket om at få fuld viden om Toyota Production System metodik og de bemærkelsesværdige resultater blev jeg en del af Lean Academy teamet i 2018.

Jeg har stor erfaring med optimering og procesforbedring, med en omfattende baggrund som konsulent og en metodisk tilgang, og lægger stor vægt på et af de mest ikoniske citater fra Taiichi Ohno, som engang sagde: "Hvor der ikke findes standarder, kan der ikke være Kaizen."

År i branchen: 4

Kontakt mig, hvis du vil have rådgivning om

Tjenester: Lean-ledelse, Lean-transformationsprogrammer
Områder: Produktion, logistik, detail

Linkedin | Kontakt mig/book mig som oplægsholder

Steve Vercammen

Titel: TLA Manager, Belgien
Nationalitet: Belgisk
Bosiddende i: Belgien
Region: Belgien

Biografi: I starten af min karriere arbejdede jeg med produktion inden for luftfart og farmaci, før jeg sagde ja til en udfordring i Mexico. Disse erfaringer har lært mig om vigtigheden af tydelig kommunikation, standardisering og procesforbedring. Derefter skiftede jeg til et salgsjob inden for automatiseringsteknik med rådgivning af kunderne fra starten. 8 år senere begyndte jeg at arbejde med materialehåndtering hos Toyota, hvor Genchi Genbutsu og Kaizen tilgangen virkelig er en del af vores dna. I 2017 blev jeg udnævnt til Logistics Solutions Director for at udvikle et nyt marked, og samtidig indførte jeg lean-princippet på vores nybyggede kontor, værksted og lager. Og jeg forsøger hele tiden at vejlede de ansatte i 5S.

År i branchen: 5
Kompetencer: Værksted, flow

Kontakt mig, hvis du vil have rådgivning om

Tjenester: 5S, Tydelig ledelse

Linkedin profil | Kontakt mig/book mig som oplægsholder

Lutz Pallmann

Titel: TLA Manager, Tyskland
Nationalitet: Tysk
Bosiddende i: Tyskland
Region: Tyskland

Biografi: Har arbejdet for Toyota Lean Academy i Tyskland siden august 2018;
Vejleder, underviser: Pallmann-Consultancy (Tyskland, Østrig, Schweiz);
Program Manager specialprogrammer; Pilatus Aircraft Ltd., (Schweiz);
Vejleder: PINUS.TEAM, (Tyskland, Østrig, Schweiz);
Division Manager for efterfølgende behandling og HR: Alu Menziken AG (Schweiz);
Division Manager Kvalitet, HR og Organisationsudvikling: Austria Metall AG (Østrig);
KAIZEN / Mercedes Production System (MPS), Personalespecialist, Varetagelse af faglærtes kompetencer:
Daimler Benz /Chrysler (Tyskland);
Gruppeleder inden for mekanisk vedligeholdelse: VEB Wälzlagerwerk (DDR);
Leder Vedligeholdelse: VEB Wasserversorgung (DDR);
Vejleder for lærlinge: VEB Transformatorenwerk (DDR);
Lærling: Spåntagende metalbearbejdning: VEB Transformatorenwerk (DDR);
Universitet: Dipl.-ing. (FH) Maskinkonstruktion (kandidat i maskinkonstruktion)

År i branchen: Mere end 30 år med stor erfaring inden for ledelse og undervisning (grupper, små og mellemstore virksomheder, statsejede virksomheder, DDR, Tyskland, Østrig, Schweiz).
Kompetencer: Værksted, flow

Kontakt mig, hvis du vil have rådgivning om

Tjenester: Lean-introduktion, Lean-ledelse, TPS, Processtyring og projektledelse

Linkedin profil | Kontakt mig/book mig som oplægsholder

Lydia van den Bogaard

Titel: TLA Manager, Holland
Nationalitet: Hollandsk
Bosiddende i: Holland
Region: Holland

Biografi: I min karriere har jeg haft mange funktioner – og standardisering og struktur har altid været mine kernekompetencer. Jeg giver ikke så let op og stræber altid efter bedre og forskellige måder at forbedre processer på. Min vurdering er altid baseret på fakta, og med alle mine erfaringer in mente er jeg blevet en stor tilhænger af Toyota Way-værdierne og TPS. Jeg kan lide at arbejde med mennesker og at hjælpe dem med og vejlede dem i at forbedre deres daglige arbejde. Jeg er en meget passioneret underviser i f.eks. 5S, kvalitetsstyring og TIBP (A3).

År i branchen: 38

Kontakt mig, hvis du vil have rådgivning om

Tjenester: Lean-transformationsprogrammer, undervisning og workshops
Områder: Logistik og produktion

Linkedin profil | Kontakt mig/book mig som oplægsholder

Viktor Brandon Leek

Titel: TLA Manager, Sverige
Nationalitet: Svensk
Bosiddende i: Sverige
Region: Sverige

Biografi: I min karriere har jeg arbejdet sammen med kunder for at forbedre deres drift ved at øge produktiviteten inden for alle vigtige fokusområder. Målet er at opnå succesfulde resultater med tilfredse kunder og medarbejdere og en indtjening, der modsvarer ejernes forventninger. Efter flere år som ledelseskonsulent, hvor jeg har arbejdet med kunder inden for alle brancher, arbejder jeg nu for Toyota, hvilket har øget min forståelse for TPS og Lean og gjort mig i stand til at dele denne viden, og dermed at hjælpe mine kunder med deres lean-projekter.

År i branchen: 10
Kompetencer: Ledelse, operations, logistik, Supply Chain

Kontakt mig, hvis du vil have rådgivning om

Tjenester: Lean-transformation, Lean-bedømmelse, Konstant forbedring
Områder: Produktion, logistik, leverandørudvikling

Linkedin profil | Kontakt mig/book mig som oplægsholder

Jan Bjerge

Titel: TLA Manager, Danmark
Nationalitet: Dansk
Bosiddende i: Danmark
Region: Nordeuropa

Biografi: Jeg har altid været en stor fortaler for filosofien bag The Toyota Way og Toyota Production System, og jeg er stolt over at arbejde for Toyota. Gennem min karriere har jeg arbejdet engageret med lean tankegangen på alle organisationsniveauer i forskellige miljøer og brancher, fra bilindustri, mekanisk industri, servicebranchen, elbranchen og fødevareindustri til sundhedssektoren og den offentlige sektor. De mange forskellige brancher har givet mig stor indsigt i forskellige problematikker og i, hvordan man finder løsninger, der sikrer bæredygtige og lønsomme ændringer i organisationer, gennem maksimering af personlige kompetencer og ledelsesengagement. Mit arbejde med japanske senseis har lært mig, at hvis man ønsker en værdi og kulturel transformation, er topledelsens commitment og medarbejdernes engagement ekstremt vigtigt for at sikre konsistente Kaizen processer, arbejde konstant og fuldstændigt hen mod realiseringen af den ønskede vision.

År i branchen: 15
Kompetencer: Ledelse, produktion, logistik, Supply Chain, Forretning & strategi udrulning (Hoshin kanri)

Kontakt mig, hvis du vil have rådgivning om

Tjenester: Leanledelse, Lean transformationsprogrammer, Lean træning og problemløsning
Områder: Produktion, supply chain optimering, logistik, ledelse

Linkedin profil | Kontakt mig/book mig som oplægsholder

Sam Nomura

Nomura-san er vores indiskutabelt ledende TPS sensei med mere end 50 års erfaring med implementering af TPS hos Toyota Group. Først med senior lederroller internationalt i Toyota Motor Corporation og herefter hos Toyota Industries Corporation som Senior TPS rådgiver i 10 år hos Toyota Material Handling Group (TMHG).
Nomura-san bringer exceptionel TPS kerneviden til vores virksomhed med speciale inden for kvalitetsstyring.

I den tid, hvor Nomura-san har rådgivet TMHG, har han altid skrevet sit feedback i hånden, i A3 format. Mere end 300 A3-ark er blevet udfærdiget i hans periode som rådgiver, og ved hjælp af Nomura-sans rådgivning har vi hos TMHG været i stand til at øge kvaliteten såvel internt som eksternt med mere end 80%.

Nomura-sans tilgængelighed er begrænset og eksklusiv, så man må regne med en vis ventetid, når man kontakter ham.

Kontaktdetaljer
par.forsell@toyota-industries.eu

Toyota Lean Academy netværk

Find din lokale Toyota Lean Academy rådgiver

Lokal rådgiver

Albania

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Austria

Advisor: Matthias Bingel, Regional Manager & Senior TPS Advisor
Contact information: matthias.bingel@toyota-industries.eu

Belarus

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Belgium

Advisor: Olivier Bessin, Regional Manager & Senior TPS Advisor
Contact information: olivier.bessin@toyota-industries.eu

Bosnia and Herzegovina

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Bulgaria

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Croatia

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Cyprus

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Czech Republic

Advisor: Matthias Bingel, Regional Manager & Senior TPS Advisor
Contact information: matthias.bingel@toyota-industries.eu

Denmark

Advisor: Jan Bjerge, TPS & TLA Manager, Denmark
Contact information: jan.bjerge@dk.toyota-industries.eu

Estonia

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Finland

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

France

Advisor: Denis Bosser, TLA Manager, France
Contact information: denis.bosser@fr.toyota-industries.eu

Germany

Advisor: Matthias Bingel, Regional Manager & Senior TPS Advisor
Contact information: Matthias.Bingel@toyota-industries.eu

Greece

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Hungary

Advisor: Matthias Bingel, Regional Manager & Senior TPS Advisor
Contact information: matthias.bingel@toyota-industries.eu

Iceland

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Ireland

Advisor: Olivier Bessin, Regional Manager & Senior TPS Advisor
Contact information: olivier.bessin@toyota-industries.eu

Italy

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Kosovo

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Latvia

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Lithuania

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Macedonia

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Malta

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Moldovia

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Montenegro

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Netherlands

Advisor: Lydia van den Bogaard, TLA Manager, Netherlands
Contact information: lydia.vandenbogaard@nl.toyota-industries.eu

 

Norway

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Poland

Advisor: Matthias Bingel, Regional Manager & Senior TPS Advisor
Contact information: matthias.bingel@toyota-industries.eu

Portugal

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Romania

Advisor: Matthias Bingel, Regional Manager & Senior TPS Advisor
Contact information: matthias.bingel@toyota-industries.eu

Russia

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Serbia

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Slovakia

Advisor: Matthias Bingel, Regional Manager & Senior TPS Advisor
Contact information: matthias.bingel@toyota-industries.eu

Slovenia

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Spain

Advisor: Jorge Medina, TLA Manager, Spain
Contact information: jorge.medinagonzalez@es.toyota-industries.eu

Sweden

Advisor: Viktor Leek, TLA Manager, Sweden
Contact information: viktor.leek@se.toyota-industries.eu

Switzerland

Advisor: Matthias Bingel, Regional Manager & Senior TPS Advisor
Contact information: matthias.bingel@toyota-industries.eu

Turkey

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

Ukraine

Advisor: Claus Christensen, Acting Head of Toyota Lean Academy
Contact information: claus.christensen@toyota-industries.eu

United Kingdom

Advisor: Olivier Bessin, Regional Manager & Senior TPS Advisor
Contact information: olivier.bessin@toyota-industries.eu

Vores netværk

Klik på kortet for at finde flere oplysninger om vores Toyota Lean Academy rådgivere

Fjern alle