Plukketruck fra Toyota hos Movianto

Toyotas plukketruck effektiviserer lageret

Toyota Material Handling har netop leveret otte nye BT Optio plukketruck til 3PL logistikvirksomheden, OM Movianto Nordic A/S, i Greve.

3PL logistikvirksomheden, OM Movianto Nordic A/S, håndterer og står for vareforsyningen af medical devices og pharmaprodukter til hospitaler og grossister samt klinikker til de nordiske markeder, på vegne af producenter fra hele Europa.

Derfor er hurtig og sikker levering et must. Det stiller store krav til den interne transport på lageret. Her har samarbejdet med Toyota Material Handling om en effektiv løsning til plukkeprocesserne været rigtigt frugtbart.

Det fortæller Jimmy Parbst, som er logistikchef med ansvar for logistik, transport & facility management hos OM Movianto Nordic A/S.

- I forbindelse med at vi skulle investere i nyt materiel til pluk af varer på vores højlager, havde vi behov for en løsning, som lever op til vore krav på flere områder. Ud over øget effektivitet søgte vi en løsning, som også tilgodeser de krav, vi stiller til sikkerhed, driftstabilitet, driftsomkostninger, service og dataopsamling. Samtidig havde vi nogle specifikke krav om sidebøjler, der gør trucken ekstra sikker ved pluk i højden, forklarer Jimmy Parbst i forbindelse med fejringen af den officielle overdragelse af de otte plukketrucks.

Forøgelse af plukpladserne

OM Movianto Nordic A/S har plads til 25.000 paller på højlageret, der er indrettet som kaoslager med pallereoler i syv niveauer. Tidligere sørgede 13 ekspeditionsvogne for den interne pluk af varerne, som alle blev plukket i første niveau. Det betød, at en reachtruck skulle hente de paller med varer, som var placeret i andet niveau eller derover. En lagermedarbejder plukkede fra pallen, hvorefter reachtrucken satte pallen på plads igen.

- Sådan fungerer det ikke længere, siger Jimmy Parbst og fortsætter:

- De otte BT Optio-trucks plukker i to niveauer. Det sparer mandetimer både til pluk og reachtruckoperationer. Vi benytter stadig reachtruck, men nu kun til indlagring af paller i højden og til nedbulkning af varer, når pallerne i plukniveauerne er tomme. Ved brugen af de nye plukketrucks øger vi antallet af plukpladser med 56 % og reducerer samtidig plukketiden med 30 %.

Effektiv lagerdrift skaber bedre service

Det har skabt mindre kørsel på lageret, og omstillingen er sket uden at afskedige medarbejdere. Faktisk er lagerdriften blevet mere effektiv og fleksibel, og de effektiviseringsgevinster, som OM Movianto Nordic A/S dermed opnår, benytter man til at levere bedre service overfor kunderne.

- Den kapacitet vi har fået til rådighed i form af ekstra ressourcer, benytter vi til at skabe et mere optimalt flow. I forbindelse med peaksæsoner klarer vi tingene, uden at det hele spidser til. Og selv om vi nu klarer pluk med kun otte trucks, betyder den effektive kørsel samt udvidet batterikapacitet, at vi kun skal oplade dem hver anden dag, hvilket potentielt kan give plads til et udvidet aftenhold med op til 16 timers daglig drift, såfremt behovet opstår. Det giver selvsagt også nogle klare besparelser, siger Jimmy Parbst.

Flådestyring – en mulighed

Som han forklarer, er anskaffelsen af de nye plukketruck en del af en strategi, som ruster OM Movianto Nordic A/S til fremtidig vækst.

- Pluk i to niveauer er første skridt, hvor anskaffelsen af trucks er en del af et overordnet fornyet fokus på logistik. Trucks, der kan plukke i to niveauer, stiller krav til korrekt vareplacering, som allerede er en del af logistiksetuppet. Derudover er vi allerede i gang med at forøge indsatsen på automatisk vareplacering efter ABC principper med højfrekvente varer placeret tæt på forsendelsesområdet, så hver plukker skal køre så kort som muligt, ud fra en betragtning om at køretiden ofte udgør op til 60 % af den samlede plukketid. Og så handler strategien også om, at optimal vareplacering stiller store krav til varernes stamdata. Sideløbende med trucks og optimering af automatisk lokationstildeling er vi derfor i fuld gang med at registrere varestamdata på hvert enkelt produkt. Her har vi udviklet en metode til at opfange stamdata ved varemodtagelsen med vægt og mål for hver salgsenhed, kolli og palle.

I_Site en mulighed

På facility og varehåndteringsdelen er der overvejelser om flådestyring, og her er samarbejdet med Toyota meget vigtigt.

- Vi har igennem hele forløbet talt med Toyota om, hvordan vi optimerer driften yderligere. Her overvejer vi at etablere en flådestyringsløsning for hele vores truckflåde. Vi har mere end 40 trucks af forskellige fabrikater på lageret. En mulighed kunne være at samle alle i Toyotas flådestyringssystem, I_Site, så vi får bedre styr på alle de operationer, de er en del af på lageret. I systemet kan vi logge data på hver enkelt truck og få overblik over oppetid, kørselslogik, batteriforbrug, skader og meget andet. Det gør det muligt at finjustere kørslen og operationerne, så truckdriften på hele lageret bliver så optimal som muligt. Samtidig kan vi bedre planlægge serviceeftersyn og reparationer. Her har Toyota været en rigtig god sparringspartner, siger Jimmy Parbst, og kommer ind på, at det på den lange bane kan være en overvejelse værd at anskaffe Toyota-trucks til alle operationer.

- I takt med en udfasning af ældre trucks er materiel fra Toyota absolut en mulighed for at få det bedste udbytte i forhold til den samlede flådedrift. Det kan gøre os i stand til at møde fremtidens udfordringer på fornuftig vis, siger Jimmy Parbst.

Indholdsbiblioteket giver adgang til viden om truck, materialehåndtering og logistikløsninger på alle enheder

Din kilde til viden om materialehåndtering

Få viden om gaffeltruck, automation, energiløsninger og meget mere i vores indholdsbibliotek. Filtrene vil hjælpe dig med at finde præcis det indhold du er interesseret i, på en nem og hurtig måde. 

Gå til indholdsbiblioteket

AGV’er frigør Envases’ medarbejdere til mere værdiskabende arbejde

Envases har de sidste år trinvist automatiseret logistikdrift med avancerede førerløse trucks eller AGV-løsninger.

Læs mere

Reachtruck på lager

Reachtruck

Denne serie af kraftfulde reachtruck tilbyder høj acceleration og exceptionelle køreegenskaber for optimal håndtering af paller.

Læs mere >

elektrisk gaffeltruck

Elektriske gaffeltruck

De er perfekte til tung last og findes i mange forskellige størrelser der passer til forskellige opgaver.

Læs mere

Fjern alle